ΕΛΛΑΔΑ

Παράταση δίνει το ΑΣΕΠ, στην υποβολή αιτήσεων για 817 θέσεις στην Υγεία

Παράταση δίνει το ΑΣΕΠ, στην υποβολή αιτήσεων για 817 θέσεις στην Υγεία
Pixabay

Παράταση έως το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Ιουνίου 2024, στις 14:00, παίρνει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2Κ/2024 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./23.04.2024 και 15/τ.Α.Σ.Ε.Π./08.05.2024) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων.

Πρόκειται για θέσεις μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και θέσεων (από μεταφορά) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις αφορούν σε νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Επίσης, το ΑΣΕΠ καλεί για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων στην Προκήρυξη 5Κ/2023 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 55 /τ. Α.Σ.Ε.Π./29.12.2023, Φ.Ε.Κ 1/τ.Α.Σ.Ε.Π./11.1.2024 Φ.Ε.Κ. 4/18.01.2024) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εξακοσίων ενενήντα έξι (696) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι που προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία.

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) αρχίζει στις 3 Ιουνίου 2024 ημέρα Δευτέρα ώρα 8:00 και λήγει στις 14 Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή ώρα 14:00.

Να σημειωθεί, ότι οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ