ΕΛΛΑΔΑ

Νομοσχέδιο για την επιλογή στελεχών στη Δημόσια Διοίκηση

Νομοσχέδιο για την επιλογή στελεχών στη Δημόσια Διοίκηση
Ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορος Βερναρδάκης ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την κατοχύρωση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και την εξασφάλιση των υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των προϊσταμένων φιλοδοξεί να προωθήσει το νέο Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης .

Το Μητρώο, το οποίο περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο για την Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και των δομών του Δημοσίου που θα κατατεθεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, αφορά την κάλυψη θέσεων αυξημένης διοικητικής ευθύνης. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο την εποπτεία για την κάλυψη των θέσεων θα έχει ο ΑΣΕΠ.

Το Μητρώο θα αποτελεί μια «δεξαμενή» στελεχών και θα αφορά την κάλυψη θέσεων Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, θέσεις Προέδρων, Διοικητών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Θέσεις οι οποίες, ως κυβερνητικό (και κομματικό) «φέουδο», στελεχώνονταν, μέχρι σήμερα, με διορισμούς από την εκάστοτε κυβέρνηση και «ξηλώνονταν» από την επόμενη.

Εκτός Μητρώου θα γίνεται μόνο επιλογή των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των αυτοτελών Γενικών και Ειδικών Γραμματειών καθώς θα συνεχίσουν να επιλέγονται, όπως και οι υπουργοί και υφυπουργοί, από την κυβέρνηση.

Πέρα από τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή των Στελεχών, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η υποχρέωση των μελών του Μητρώου που επιλέγονται να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) το οποίο αναβαθμίζεται με το νέο νόμο.

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Στελεχών είναι:

  • Αναγνωρισμένο διδακτορικό και 3 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας
  • Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 6 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας
  • Μεταπτυχιακό και 9 χρόνια υπηρεσίας
  • Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης για τρία χρόνια και 15 χρόνια υπηρεσίας

Επίσης θα μπορούν να εγγραφούν μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ του εσωτερικού ή μέλη ΔΕΠ αναγνωρισμένων ιδρυμάτων εξωτερικού αλλά και το προσωπικό ερευνητικών ιδρυμάτων.

Τα Στελέχη θα επιλέγονται βάσει μοριοδότησης που θα προκύπτει από τα τυπικά εκπαιδευτικά και άλλα προσόντα, την εμπειρία στην άσκηση καθηκόντων ευθύνης, την αξιολόγηση και τη δομημένη συνέντευξη ενώ ο διορισμός τους θα γίνεται κατόπιν απόφασης του Υπουργού μετά και την γνωμοδότηση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής που θα καταρτιστεί. .

Η συνέντευξη θα πραγματοποιείται με βάση δύο θεματικές ενότητες οι οποίες θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικές με τον αντικείμενο του φορέα και τη λειτουργία του αλλά και απαντήσεις σε ένα υποθετικό σενάριο διαχείρισης καταστάσεων που αφορούν το αντικείμενο της θέσης από Τράπεζα Ερωτήσεων που θα δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό στο ΕΚΔΔΑ.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η τετραετής θητεία των στελεχών με δικαίωμα ανανέωσης μία μόνο φορά, έχει δηλαδή ανώτατο όριο την 8ετία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ