ΕΛΛΑΔΑ

Βαριά καμπάνα στην Ελλάδα από το Ευρωδικαστήριο για τα απόβλητα

Βαριά καμπάνα στην Ελλάδα από το Ευρωδικαστήριο για τα απόβλητα
Η Κομισιόν προχώρησε σε δεύτερη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ζητώντας την επιβολή χρηματικών κυρώσεων στην Ελλάδα για το θέμα των αποβλήτων. (φωτογραφία αρχείου) EUROKINISSI/ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ

Πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ υποχρεούται να καταβάλει η Ελλάδα, λόγω καθυστέρησης στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί αποβλήτων.

Αυτό αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβάλλοντας και χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης στην Ελλάδα, εκτιμώντας ότι η παράβαση της χώρας είναι ιδιαιτέρως σοβαρή, πέραν της διάρκειάς της, η οποία υπερβαίνει τα έξι έτη, καθόσον δύναται να θέσει σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και να επιφέρει βλάβη στο περιβάλλον.

Η συγκεκριμένη παράβαση της Ελλάδας είχε διαπιστωθεί για πρώτη φορά το 2009 από το Δικαστήριο, όμως έκτοτε δεν σημειώθηκε καμία βελτίωση στην κατάσταση των αποβλήτων, παρά το τελεσίγραφο της Κομισιόν, η οποία και παρέπεμψε εκ νέου τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Στην απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2009, αναφέρεται ότι η Ελλάδα δεν είχε προβεί σε προσήκουσα εφαρμογή διαφόρων οδηγιών, ήτοι της οδηγίας περί στερεών αποβλήτων , της οδηγίας περί επικίνδυνων αποβλήτων και της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων .

Επιπλέον η Ελλάδα δεν είχε εκπονήσει και θέσει σε εφαρμογή σχέδιο διαχειρίσεως των επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης ούτε είχε δημιουργήσει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διαθέσεως των επικίνδυνων αποβλήτων, στο πλαίσιο του οποίου να εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένες μέθοδοι για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Επιπροσθέτως, η Ελλάδα δεν είχε λάβει το σύνολο των μέτρων που απαιτούνταν για την εξασφάλιση, ως προς τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, της τηρήσεως των κανόνων περί αξιοποιήσεως και διαθέσεως των αποβλήτων και περί αδειοδοτήσεως και εκμεταλλεύσεως των χώρων υγειονομικής ταφής.

Λίγα χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα το 2014, η Επιτροπή διαπιστώνοντας ότι η Ελλάδα, ως τις 25 Μαρτίου 2013 που είχε προθεσμία, δεν είχε λάβει τα μέτρα που απαιτούνταν για τη συμμόρφωσή της στην απόφαση του 2009, προχώρησε σε δεύτερη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ζητώντας την επιβολή χρηματικών κυρώσεων.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ