ΕΛΛΑΔΑ

Ανδ. Βαρελάς, αντιδήμαρχος: «Η αφισοκόλληση είναι παράνομη»

Ανδ. Βαρελάς, αντιδήμαρχος: «Η αφισοκόλληση είναι  παράνομη»
EUROKINISSI/

«Η αφισοκόλληση στην πόλη είναι παράνομη. Αυτό το γνωρίζουν τα πολιτικά κόμματα. Από την πρώτη στιγμή έχουμε ξεκαθαρίσει ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις. Όπως είπε και ο δήμαρχος έχουμε πολιτική αχρωματοψία. Οποιουδήποτε κόμματος και να ήταν οι αφίσες, από εμάς θα κατέβαιναν», τονίζει στο CNN Greece ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Ανδρέας Βαρελάς, σχετικά με τις αφίσες που γέμισαν το κέντρο της Αθήνας ενόψει του 2ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Βαρελάς επισημαίνει ότι ενώ οι ίδιοι κατέβασαν τις αφίσες μετά την πρώτη μέρα που ανέβηκαν από το συνεργείο που έχει αναλάβει την τοποθέτησή τους και τους ενημέρωσαν πως επιθυμούν να μην τις ξανα-ανεβάσουν, εκείνοι προχώρησαν εκ νέου σε ανάρτησή τους τόσο την επόμενη, όσο και την μεθεπόμενη ημέρα.

Απαντώντας στο ερώτημα για το εάν θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για το εν λόγω ζήτημα, ο κ. Βαρελάς σημειώνει: «Βάσει της νομοθεσίας και των καθηκόντων μου πρέπει να στείλω στον δήμαρχο την τελική καταγραφή των ποσοτήτων των οποίων κατεβάσαμε και από τα σημεία από όπου τα κατεβάσαμε και από κει και πέρα είναι απόφαση του δημάρχου η εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επιβολή των ανάλογων προστίμων».

Τέλος, ξεκαθαρίζει πως εφόσον το συνεργείο συνεχίσει να ανεβάζει αφίσες, εκείνοι θα συνεχίσουν να τις κατεβάζουν.

Η αφισοκόλληση απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία και συγκεκριμένα από το Ν. 2946/2001 σχετικά με την Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.

Όπως ορίζει ο νόμος αυτός, στην έννοια της υπαίθριας διαφήμισης περιλαμβάνεται η υπαίθρια και δημόσια προβολή με κάθε τρόπο και μέσο, μηνυμάτων κάθε μορφής, για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

2016 10 12 2610950

Η υποβολή υπαίθριας διαφήμισης απαγορεύεται στους εξής χώρους:

α. Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
β. Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασίας τους και παραδοσιακά κτίρια.
γ. Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
δ. Σε κοιμητήρια, κτίρια ναών κάθε θρησκείας και δόγματος, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους.
ε. Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’), όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.
στ. Σε στοές κτιρίων.
ζ. Σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας.

Διοικητικές κυρώσεις

Στους διαφημιστές, καθώς και σε όσους μισθώνουν και εκμεταλλεύονται χώρους υπαίθριας διαφήμισης επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, στα διοικητικά όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση, ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σε περίπτωση που η παράβαση τελέστηκε κατά μήκος των εθνικών οδών, του σιδηροδρομικού δικτύου, των αυτοκινητοδρόμων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και στους χώρους των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.).

Το ύψος του προστίμου ανέρχεται από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και επιβάλλεται αναλόγως με τις περιστάσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ