ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό Εισιτήριο ΜΜΜ: Τι λέει ο ΟΑΣΑ για τον εξοπλισμό σε οχήματα με βλάβες

Ηλεκτρονικό Εισιτήριο ΜΜΜ: Τι λέει ο ΟΑΣΑ για τον εξοπλισμό σε οχήματα με βλάβες
EUROKINISSI

Απάντηση σε δημοσιεύματα αναφορικά με την τοποθέτηση εξοπλισμού τηλεματικής τεχνολογίας σε "γερασμένα" οχήματα του ΟΑΣΑ που έχουν αποσυρθεί και δεν χρησιμοποιούνται έδωσε ο Οργανισμός. Σε αυτή τονίζεται μεταξύ άλλων πως η τοποθέτηση της σχετικής τεχνολογίας στα εν λόγω οχήματα, έγινε με ορίζοντα την επανακυκλοφορία τους, μόλις επισκευαστούν οι βλάβες που παρουσιάζουν αυτά.

Η τοποθέτηση της σχετικής τεχνολογίας ξεκίνησε το 2011 και έγινε σε συνολικά 2.000 οχήματα του στόλου, εκ των οποίων σε ημερήσια βάση δρομολογούνται περίπου 1.300.

«Ο στόλος οχημάτων είναι δυναμικός και φυσιολογικά υπάρχουν οχήματα με βλάβες, άμεσα επισκευάσιμες ή βλάβες που απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την επισκευή τους», σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα οχήματα αυτά κριθούν με επισκευάσιμα, έχει προβλεφθεί η μεταφορά του εξοπλισμού τηλεματικής σε νέα οχήματα, όταν αυτά αποκτηθούν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ:

"Σε απάντηση δημοσιευμάτων, αναφορικά με τον εξοπλισμό τηλεματικής στα οχήματα του ΟΑΣΑ και προς ενημέρωση του κοινού, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Η Τηλεματική ΟΑΣΑ έχει αναβαθμίσει σημαντικά τις υπηρεσίες που παρέχονται προς το επιβατικό κοινό, βελτιώνοντας αισθητά την μετακίνηση των 1.400.000 και πλέον επιβατών καθημερινά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες για τη μεταφορά τους σε πραγματικό χρόνο.

Η τυπική διαγωνιστική διαδικασία για τον εξοπλισμό τηλεματικής στα οχήματα του ΟΑΣΑ, η οποία ξεκίνησε το 2011 (Α’Φάση) και ολοκληρώθηκε το 2013 (Β’Φάση), αφορούσε τελικά στην εγκατάσταση της σχετικής τεχνολογίας σε 2000 οχήματα του στόλου.

Τα οχήματα που δόθηκαν για τοποθέτηση εξοπλισμού ήταν κατά σειρά τα πιο νέα του στόλου και αυτά που είχαν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΟΣΥ.

Σε ημερήσια βάση δρομολογούνται περί τα 1300 από τα 2000 οχήματα. Ο στόλος οχημάτων είναι δυναμικός και φυσιολογικά υπάρχουν οχήματα με βλάβες, άμεσα επισκευάσιμες ή βλάβες που απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την επισκευή τους. Το σύνολο των οχημάτων σε κυκλοφορία είναι εφοδιασμένα με την τηλεματική, ενώ τα οχήματα τα οποία βρίσκονται προς επισκευή, διατηρούν την τεχνολογία τηλεματικής, προς χρήση για όταν επανακυκλοφορήσουν.

Αναφορικά με τα οχήματα που τελικά δύναται να κριθούν μη επισκευάσιμα, έχει προβλεφθεί η μεταφορά του εξοπλισμού τηλεματικής σε νέα οχήματα, όταν αυτά αποκτηθούν. Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού προμήθειας και κατά την αρχική επιλογή των οχημάτων –όπως προέβλεπε η σύμβαση- δεν θα ήταν δυνατή η πρόβλεψη μελλοντικών βλαβών, έχει εξασφαλιστεί ότι το σύνολο της τεχνολογίας της τηλεματικής θα εγκαθίσταται σε όλο τον εν λειτουργία στόλο και θα τίθεται στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού απρόσκοπτα.

Παράλληλα ο ΟΑΣΑ κάνει συστηματικές προσπάθειες για την ανανέωση του παραληφθέντος γερασμένου στόλου οχημάτων".

ΔΗΜΟΦΙΛΗ