ΕΛΛΑΔΑ

Πότε πληρώνεται το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Πότε πληρώνεται το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

Η πληρωμή των δικαιούχων του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» για τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1η Νοεμβρίου 2016, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το ποσό που θα πιστωθεί ανέρχεται σε 9.970.971,09 ευρώ και αφορά 39.359 δικαιούχους του προγράμματος.

Τα κριτήρια με τα οποία θα δοθεί το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας, η καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, θα εφαρμοστεί με βάση αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για όσους ζουν σε συνθήκες «ακραίας φτώχειας».

Συγκεκριμένα, το ετήσιο πραγματικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας πρέπει να είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο κατώφλι εισοδήματος.

Δηλαδή το ένα άτομο 200 ευρώ, το ζευγάρι 300 ευρώ , ενώ το ποσό αυτό προσαυξάνεται για κάθε ενήλικο μέλος με 100 ευρώ και για κάθε ανήλικο μέλος με 50 ευρώ. Για μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο ανήλικο μέλος θεωρείται ενήλικο.

Πιο αναλυτικά:

Άγαμος χωρίς παιδιά 200 ευρώ μηνιαίο, 2.400 ευρώ ετήσιο.

Ζευγάρι χωρίς παιδιά 300 ευρώ μηνιαίο, 3.600 ευρώ ετήσιο.

Ζευγάρι με 1 ανήλικο παιδί 350 ευρώ μηνιαίο, 4.200 ευρώ ετήσιο.

Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά 400 ευρώ μηνιαίο, 4.800 ευρώ ετήσιο.

Ζευγάρι με 3 ανήλικα παιδιά 450 ευρώ μηνιαίο, 5.400 ευρώ ετήσιο.

Ζευγάρι με 4 ανήλικα παιδιά 500 ευρώ μηνιαίο, 6.000 ευρώ ετήσιο.

Ζευγάρι με 1 ενήλικο παιδί 400 ευρώ μηνιαίο, 4.800 ευρώ ετήσιο.

Ζευγάρι με 1 ανήλικο και 1 ενήλικο παιδί 450 ευρώ μηνιαίο, 5.400 ευρώ ετήσιο.

Ζευγάρι με 2 ενήλικα παιδιά 500 ευρώ μηνιαίο, 6.000 ευρώ ετήσιο.

Ζευγάρι με 2 ανήλικα και 1 ενήλικο παιδί 500 ευρώ μηνιαίο, 6.000 ευρώ ετήσιο. Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο ή ενήλικο 300 ευρώ μηνιαίο, 3.600 ευρώ ετήσιο. Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα παιδιά 350 ευρώ μηνιαίο, 4.200 ευρώ ετήσιο. Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ενήλικο παιδί 300 ευρώ μηνιαίο, 3.600 ευρώ ετήσιο. Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ενήλικα παιδιά 400 ευρώ μηνιαίο, 4.800 ευρώ ετήσιο.

Για τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή με εξαίρεση:

- Το 20% από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο καθώς και τα ποσά από πηγές κατάρτισης

- Των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αλληλεγγύης.

- Των επιδομάτων αναπηρίας, διατροφικό ΑΜΕΑ ,επιμέλειας με δικαστική απόφαση.

Περιουσιακό όριο

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας πρέπει να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο, η οποία προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε επωφελούμενη μονάδα το ποσό των 200.000 ευρώ. Η κινητή περιουσία της ωφελούμενης μονάδας (επιβατικά αυτοκίνητα, οχήματα κλπ), να μην υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη, στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ