ΕΛΛΑΔΑ

Ο Άρειος Πάγος θα μπορεί να ελέγχει το ύψος των αποζημιώσεων στα τροχαία

Ο Άρειος Πάγος θα μπορεί να ελέγχει το ύψος των αποζημιώσεων στα τροχαία
EUROKINISSI

Το Δ΄Τμήμα του Αρείου Πάγου, με τις υπ΄αριθμ. 90 και 464/2017 αποφάσεις του, επανάλαβε ότι στο πλαίσιο της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας, μπορεί να ελέγχει το ύψος της αποζημίωσης που έχει επιδικαστεί σε τροχαία ατυχήματα μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που η αποζημίωση υπερβαίνει τα ακραία όρια της διακριτικής ευχέρειας του Εφετείου που δίκασε την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Ειδικότερα, ο 'Αρειος Πάγος ακολουθώντας προγενέστερη απόφασή της Ολομέλειας του έτους 2015, αποφάνθηκε ότι μπορεί να ελέγχει αναιρετικά αν η αποζημίωση που επιδικάζεται από το Εφετείο είναι υπερβολικά μεγάλη ή υπερβολικά μικρή και σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ισχύει ένα από τα δύο αυτά θα αναπέμπει την υπόθεση στο Εφετείο για νέα κρίση.

Αναλυτικότερα, ο 'Αρειος Πάγος αναίρεσε αντίστοιχες εφετειακές αποφάσεις: τη μεν πρώτη καθώς το ποσό της αποζημίωσης που είχε επιδικαστεί ήταν πολύ μεγάλο και τη δεύτερη επειδή ήταν πολύ μικρό.

Ο 'Αρειος Πάγος έκρινε ότι η απόφαση του Εφετείου ως προς το ύψος της αποζημίωσης (χρηματικής ικανοποίησης) για ηθική βλάβη δεν πρέπει να παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ούτε «να υπερβαίνει τα ακραία όρια της διακριτικής ευχέρειας, που αποτελεί, γενική αρχή του δικαίου», αλλά ούτε και να παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Συγκεκριμένα, η μια απόφαση (90 / 2017) αφορούσε χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, που υπέστησαν από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του οδηγού, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του γιου των προσφευγόντων γονέων και αδελφού. Ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, επιδικάστηκαν στους δύο γονείς από 60.000 ευρώ και στον αδελφό 30.000 ευρώ.

Οι αρεοπαγίτες αποφάνηκαν ότι τα επιδικασθέντα ποσά χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, υπερβαίνουν σημαντικά, αυτά που θα ήταν δίκαια και εύλογα για την ηθική παρηγοριά και ανακούφιση των αναιρεσιβλήτων, με αποτέλεσμα ο καθορισμός τους στο ως άνω ύψος, να παραβιάζει ευθέως την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 2 παρ. 1 και 25 του Συντάγματος)».

Στη δεύτερη απόφαση του Αρείου Πάγου (464/2017) αναφέρεται ότι το Εφετείο, επιδίκασε σε τροχαίο, ως χρηματική τους ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, τα ποσά των 35.000, 15.000 και 7.000 ευρώ αντίστοιχα στη θυγατέρα της θανούσας, τον πατέρα και αδελφό και κρίθηκε ότι με τα ποσά αυτά το δευτεροβάθμιο δικαστήριο παραβίασε ευθέως κατά τον προσδιορισμό τους την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος, καθόσον τα επιδικασθέντα ποσά υπολείπονται κατά πολύ των συνήθως επιδικαζομένων σε παρόμοιες περιπτώσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ