ΕΛΛΑΔΑ

Eurodac: το σύστημα που καταγράφει τους μετανάστες στην ΕΕ

Eurodac: το σύστημα που καταγράφει τους μετανάστες στην ΕΕ
Europarl/Belga/H.Vergult

Το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης Eurodac το οποίο χρησιμοποιούν οι αρχές χωρών της ΕΕ για την καταχώρηση δεδομένων (στοιχείων και δακτυλικών αποτυπωμάτων) στην Ευρωπαική Βάση Μεταναστευτικών Ροών, λειτουργεί στην Ελλάδα στα δύο σύγχρονα ΚΕΠΥ στον Έβρο και τη Λέσβο από το 2002.

Η Γερμανία, παραχώρησε ως δωρεά στην ΕΛΑΣ 12 μηχανήματα του συστήματος Eurodac τα οποία θα διανεμηθούν στις Υπηρεσίες του Κλάδου Αλλοδαπών της ΕΛΑΣ στην επικράτεια.

Το Eurodac παρέχει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τη δυνατότητα καταγραφής κατά τη διαδικασία ταυτοποίσης, των μεταναστευτικών ροών.

Στη βάση της Eurodac, οι Αρχές, καταχωρούν τα στοιχεία συλληφθέντων για παράνομη διέλευση των εξωτερικών συνόρων χωρών της ΕΕ, ενώ έχουν την δυνατότητα με αναζήτηση στο σύστημα, σύγκρισης των δακτυλικών αποτυπωμάτων μεταξύ των καταχωρήσεων.

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα με την καταχώριση των βιομετρικών χαρακτηριστικών (φωτογραφία) του αιτούντος άσυλο, σε συνδυασμό με τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, εθνικότητα, υπηκοότητα ) να "γνωρίζουν" τη νόμιμη, ή παράνομη πρώτη είσοδο σε χώρα της ΕΕ (με καταχώριση της ημερομηνίας πρώτης εισόδου και της χώρας) καθώς επίσης αν έχει υποβάλει αίτημα ασύλου και σε ποια χώρα της ΕΕ.

Το σύστημα Eurodac αποτελείται από μια κεντρική μονάδα -ηλεκτρονική βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων- την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αφορά άλλοδαπούς ηλικίας από 14 ετών, με καταχώρηση των ονομαστικών στοιχείων το φύλλο και τη βιομετρική απεικόνιση του αιτούντος, τη χώρα καταγωγή, τη χώρα και την ημερομηνία υποβολής αίτησης ασύλου ή σύλληψης, τον αριθμό καταχώρισης στις αρχές, την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων και διαβίβασης των στοιχείων στην κεντρική μονάδα.

Για τους αιτούντες άσυλο, τα στοιχεία διατηρούνται στο Eurodac, για 10 χρόνια. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός λάβει ιθαγένεια σε χώρα της ΕΕ, τα στοιχεία του διαγράφονται.

Για τους λαθρομετανάστες (αλλοδαποί οι οποίοι συλλαμβάνονται για παράνομη διέλευση των εξωτερικών συνόρων), τα στοιχεία στη βάση, διατηρούνται δύο έτη από την ημερομηνία λήψης των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων ενώ διαγράφονται μετά από την παρέλευση δύό ετών.

Σε περίπτωση ωστόσο που ο παράνομος μετανάστης λάβει νόμιμη άδεια διαμονής, εγκαταλείψει το έδαφος της Ένωσης ή έχει αποκτήσει την υπηκοότητα χώρας της ΕΕ τα στοιχεία του διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα και πριν την παρέλευση των δύο ετών.

Όπως προβλέπεται, οι χώρες της ΕΕ οι οποίες αποστέλλουν δεδομένα στο Eurodac, εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις γαι τα προσωπικά δεδομένα. Η επεξεργασία δεδομένων υπάγεται σε ελέγχους υπό τις εθνικές αρχές ελέγχου, ενώ οι ανάλογες δραστηριότητες της Επιτροπής ελέγχονται από τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων (ΕΕΠΔ).

Πέραν των χωρών της ΕΕ, ο κανονισμός εφαρμόζεται από χώρες οι οποίες (δυνάμεις Διεθνών Συμφωνιών) εφαρμόζουν τον κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙ»- Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ