ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται νομοσχέδιο για τη θωράκιση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες

Έρχεται νομοσχέδιο για τη θωράκιση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες
EUROKINISSI/ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

Σχέδιο Νόμου προκειμένου να θωρακιστούν τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες με σεβασμό στη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, εισάγει ενώπιον του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής, ο υπουργός Επικρατείας, Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, το σχέδιο νόμου – προϊόν ανοιχτής προδιαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς - αποσκοπεί στην προώθηση μεταρρυθμίσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων δημόσιας πολιτικής προκειμένου να βελτιώσει αποφασιστικά το επίπεδο της ζωής των Ατόμων με Αναπηρίες.

Επιπλέον, αποσκοπεί στην εμπέδωση της αντίληψης της αναπηρίας ως κοινωνικού ζητήματος και όχι ως ατομικού προβλήματος.

Έτσι η αναγνώριση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες συντελεί στην επί ίσοις όροις κοινωνική, πολιτική και οικονομική συμμετοχή τους στο κοινωνικό σύνολο και στην εξάλειψη των συμπτωμάτων θεσμικού και κοινωνικού ρατσισμού.

Προς την επίτευξη των ως άνω στόχων εισάγονται με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου μια σειρά από θεσμικές και οργανωτικές διατάξεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του επιπέδου πρόσβασης και συμμετοχής στην κοινωνία των Ατόμων με Αναπηρίες.

Μεταξύ άλλων, θεσπίζεται η υποχρέωση εκ μέρους των διοικητικών οργάνων και αρχών για την τήρηση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού προϊόντων, περιβαλλόντων, υποδομών και υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται εξ αρχής η προσβασιμότητα για όλους και να ελαχιστοποιείται η ανάγκη για εκ των υστέρων εξατομικευμένες προσαρμογές.

Ακόμα, προβλέπεται η παροχή μέτρων υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσωπικής βοήθειας και η προσαρμογή διαδικασιών ή πρακτικών.

Εισάγει την υποχρέωση να διασφαλίζεται βασική πληροφόρηση για τα Άτομα με Αναπηρίες κατά τις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με προσβάσιμους για τα άτομα αυτά τρόπους.

Η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα και η ελληνική γραφή Μπράιγ (Braille) αναγνωρίζεται ως μορφή επικοινωνίας των τυφλών Ελλήνων πολιτών.

Το Σχέδιο Νόμου καθεαυτό δεν επιφέρει δημοσιονομικό κόστος και πέραν της δυνατότητας σύστασης - με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου - μέχρι δύο θέσεων μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων ή ειδικών συνεργατών εξειδικευμένων σε θέματα Αναπηρίας, δε δημιουργεί ανάγκη νέων προσλήψεων στη Δημόσια Διοίκηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των Ατόμων με Αναπηρίες στην Ελλάδα, ο οποίος υπολογίζεται ότι ξεπερνά το ένα εκατομμύριο, αναμένεται ότι με την ψήφιση του εν θέματι Σχεδίου Νόμου θα ωφεληθούν τα άτομα με Αναπηρίες καθεαυτά, τα άτομα που έχουν στο περιβάλλον τους άτομα με Αναπηρίες αλλά και εν γένει το σύνολο του πληθυσμού, καθώς στο Σχέδιο Νόμου εμπεριέχονται αρχές που αποβαίνουν προς όφελος όλων.

Διαβάστε όλες τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου εδώ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ