ΑΠΟΨΕΙΣ

Χρηματοδότηση για τη διασφάλιση ενός πράσινου μέλλοντος

Χρηματοδότηση για τη διασφάλιση ενός πράσινου μέλλοντος
Βάλντις Ντομπρόβσκις και Μαρέιντ Μαγκίνες Olivier Hoslet, Pool via AP

Η πανδημία έχει φέρει όλο τον πλανήτη αντιμέτωπο με πρωτοφανείς προκλήσεις που αφορούν την υγεία μας, την οικονομία μας και τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Ωστόσο, καθώς κινούμαστε προς την ανάκαμψη, η κρίση μάς προσφέρει και μια εξαιρετική ευκαιρία.

Μπορούμε να ανασυγκροτηθούμε με καλύτερο τρόπο, δηλαδή πιο οικολογικά. Πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία για να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για την οικονομία μας.

Αυτό ακριβώς επιδιώκει να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Θέλουμε να επιτύχουμε κλιματική ουδετερότητα, να αναστρέψουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας και να οικοδομήσουμε μια καθαρή οικονομία με τη βοήθεια επενδύσεων σε πράσινες θέσεις εργασίας, στην πράσινη καινοτομία και στην πράσινη ανάπτυξη. Υπολογίζουμε ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες επενδύσεις ύψους 350 δισ. ευρώ ετησίως για να επιτύχουμε τους κλιματικούς στόχους μας για το 2030 και τον απώτερο στόχο που έχουμε θέσει για το 2050, που είναι να γίνουμε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος.

Στην επίτευξη του στόχου μας θα συμβάλουν σημαντικά τα δημόσια κονδύλια, αλλά καθοριστική θα είναι και η συμβολή των ιδιωτικών επενδύσεων. Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών που μειώνουν την περιβαλλοντική ζημία και μετριάζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ευτυχώς, οι Ευρωπαίοι επενδυτές δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τις πράσινες επενδύσεις. Επιλέγουν πιο πράσινες μετοχές και ομόλογα. Θέλουν διαφάνεια στις πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και επιθυμούν να συμβάλουν στην επίτευξη των οικολογικών μας στόχων. Αυτά τα νέα είναι πολύ θετικά.

Επιβεβαιώνουν το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Έχουμε λάβει σημαντικά μέτρα για να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα που θα επιτρέπει στον χρηματοπιστωτικό τομέα να παρέχει χρηματοδότηση για μια πιο οικολογική ανασυγκρότηση. Δημιουργούμε εργαλεία για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και για να βοηθήσουμε τους επενδυτές να εντοπίζουν βιώσιμες επενδυτικές ευκαιρίες.

Πέρυσι ψηφίσαμε τον κανονισμό της ΕΕ για την ταξινόμηση, δημιουργώντας έτσι μια κοινή γλώσσα για τους επενδυτές που επιθυμούν με τα κεφάλαιά τους να συνεισφέρουν ουσιαστικά στο κλίμα και το περιβάλλον.

Αυτή την εβδομάδα, η Επιτροπή δημοσίευσε κριτήρια, τα οποία θα προσδιορίζουν ποιες οικονομικές δραστηριότητες συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων μας για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτήν, σύμφωνα με τον κανονισμό για την ταξινόμηση. Τα κριτήρια αυτά θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές να εντοπίζουν τις πράσινες δραστηριότητες βάσει μιας κοινής αντίληψης του τι πρέπει να κάνουμε για να επιτύχουμε τους στόχους μας για το κλίμα. Θα βοηθήσουν επίσης τις επιχειρήσεις που καταρτίζουν σχέδια για την εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων, να χρηματοδοτήσουν τη μετάβασή τους στην πράσινη οικονομία. Τα κριτήρια θα εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, καθώς η οικονομία μας θα γίνεται φιλικότερη προς το κλίμα.

Ενισχύουμε επίσης τη διαφάνεια στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης, βελτιώνοντας την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα από τις εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες, την οποία ενέκρινε η Επιτροπή παράλληλα με τα κριτήρια ταξινόμησης, θα επικαιροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες εισηγμένες εταιρείες γνωστοποιούν τι κάνουν για τη βιωσιμότητα —από τις περιβαλλοντικέςτους επιπτώσεις έως τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζονται τους εργαζομένους τους και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα μέτρα αυτά είναι σημαντικά, όχι μόνο για τους επενδυτές, αλλά και για τους πολίτες και την ευρύτερη κοινωνία.

Θέλουμε η ΕΕ να ηγηθεί της πράσινης οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, με πράσινες θέσεις εργασίας και πράσινες επενδύσεις. Θέλουμε όμως να βοηθήσουμε και τον υπόλοιπο κόσμο να γίνει πιο οικολογικός.

Σταδιακά, τα παγκόσμια πρότυπα βιώσιμης χρηματοδότησης θα πρέπει να συγκλίνουν, έτσι ώστε οι επενδυτές και οι εταιρείες να γνωρίζουν τι είναι οικολογικό, ανεξάρτητα από την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται.

Η ΕΕ ηγείται της προσπάθειας για βιωσιμότητα. Συμπροεδρεύουμε της Διεθνούς Πλατφόρμας για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, όπου οι φορείς χάραξης πολιτικής συζητούν το πώς η ιδιωτική χρηματοδότηση μπορεί να κινητοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο για να επιτευχθούν οι οικολογικοί στόχοι. Στα μέλη της πλατφόρμας αντιστοιχεί περισσότερο από το ήμισυ των εκπομπών ρύπων, του πληθυσμού και του ΑΕΠ του πλανήτη. Παράλληλα, είμαστε προσηλωμένοι στη διεθνή συνεργασία στο πλαίσιο της G20 και της G7.

Χρειάζονται τεράστιες προσπάθειες και επενδύσεις για να ανασυγκροτηθούμε μετά την πανδημία. Πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση. Μπορούμε όμως να τα καταφέρουμε, εάν αδράξουμε την ευκαιρία να ανασυγκροτηθούμε με πιο οικολογικό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την εβδομάδα έκανε ορισμένα καίρια βήματα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Το έργο μας επείγει περισσότερο από ποτέ. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ήδη πραγματικότητα —οι συνέπειές της θα επιδεινωθούν εάν δεν αναλάβουμε δράση τώρα.

Οι λύσεις δεν θα προέλθουν μόνο από τις εταιρείες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις ΜΚΟ ή τους φορείς χάραξης πολιτικής. Θα προέλθουν από όλους εμάς, στην ΕΕ και σε όλο τον κόσμο, εάν εργαστούμε για ένα πιο πράσινο μέλλον και επενδύσουμε σε αυτό.

---------------------------

O Βάλντις Ντομπρόβσκις είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων και η Μαρέιντ Μαγκίνες είναι επίτροπος αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ