ΑΠΟΨΕΙΣ

Η οικονομία ανάμεσα στην ευρωπαïκή επιβράδυνση και στον εκλογικό κύκλο

Η οικονομία ανάμεσα στην ευρωπαïκή επιβράδυνση και στον εκλογικό κύκλο

Παρά τη σημαντική επιβράδυνση της εγχώριας ανάπτυξης όπως καταγράφηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2022, τη χρονιά που μας πέρασε η ελληνική οικονομία πέτυχε αξιοσημείωτες επιδόσεις διατηρώντας ισχυρή δυναμική.

Και αυτό μέσα σε σημαντικές προκλήσεις που δημιούργησαν οι επικίνδυνες εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο, η επακόλουθη επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης, η έξαρση του πληθωρισμού και η άνοδος των επιτοκίων.

Η διατήρηση της ανοδικής πορείας της οικονομίας το 2023 θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση κυρίως λόγω της επιβράδυνσης της ανάπτυξης και της συνεχιζόμενης αστάθειας που επικρατεί στο διεθνές περιβάλλον. Φυσικά, μια πρόσθετη εστία αβεβαιότητας συνιστά το γεγονός ότι το 2023 αποτελεί εκλογικό έτος.

Συνολικά, τη φετινή χρονιά αναμένεται ότι η τάση εξασθένισης του ρυθμού ανάπτυξης, που παρατηρήθηκε σταδιακά από πέρυσι, θα συνεχιστεί ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης του ευρωπαϊκού οικονομικού περιβάλλοντος. Συγκριτικά με πέρυσι, εξασθενίζει επίσης η θετική επίδραση και κάποιων εγχώριων παραγόντων που αφορούν πρωτίστως την κατανάλωση και ειδικότερα η σταδιακή απόσυρση των έκτακτων μέτρων, με βασικότερα τα εκτεταμένα κρατικά προγράμματα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, που συνέβαλλαν στην έξοδο από την κρίση που πυροδότησε η πανδημία

Η κινητοποίηση των επενδύσεων, κινούμενες προς μια αύξηση κοντά στο 10% τη φετινή χρονιά, είναι απολύτως απαραίτητη για να μην υποχωρήσει ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ κάτω από το 1,5% ώστε να διατηρηθεί η δυναμική της ελληνικής οικονομίας, πιο πάνω από τον μέσο όσο στην Ευρώπη.

Κομβικής οικονομικής σημασίας είναι να επιτευχθεί το συντομότερο η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα, εξέλιξη που θα έχει πολλαπλασιαστική επίδραση στις αγορές, το τραπεζικό σύστημα, το κόστος χρηματοδότησης και εν γένει στην οικονομία.

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, που αναμένεται αλλά δεν είναι εξασφαλισμένη εντός του έτους, θα επιδράσει καταλυτικά στην προσέλκυση επενδύσεων. Παράλληλα όμως θα πρέπει να ενταθούν οι εγχώριες προσπάθειες και πολιτικές προς την κατεύθυνση της κινητοποίησης των επενδύσεων.

Ταυτόχρονα, για να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης των επενδύσεων κατά 10% θα πρέπει να επιτύχουμε την αποτελεσματική χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, να συνεχιστεί η προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων και οι μεταρρυθμίσεις.

Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις απολύτως απαραίτητες στην κατεύθυνση της απλούστευσης των διαδικασιών στον δημόσιο τομέα, τον εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης, την ανόρθωση της Εκπαίδευσης και την ενίσχυση συνολικά της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και των αγορών αποτελούν τον κρισιμότερο παράγοντα για το μέλλον της χώρας.

Για τη χώρα μας, οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές είναι σημαντικές για τη σταθερότητα που θα επιτρέψει σημαντικές επενδύσεις, αλλά και τη διαμόρφωση μεσοπρόθεσμης πολιτικής που θα μπορεί να συνδυάσει σοβαρότητα σε ένα επικίνδυνο εξωτερικό περιβάλλον και πρόθεση για ουσιαστικές μεταρρυθμιστικές τομές.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ