ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο τουρισμός και το στοίχημα της βιωσιμότητας

Ο τουρισμός και το στοίχημα της βιωσιμότητας
Ξαπλώστρες μπροστά στη θάλασσα Pixabay

Μετά από ένα εντυπωσιακό 2022, ο ευρύτερος τουριστικός κλάδος ετοιμάζεται για ένα εξίσου καλό, αν όχι ακόμα καλύτερο 2023.

Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά και πολλοί μιλούν για μια χρονιά ρεκόρ, ξεπερνώντας ακόμα και τα επίπεδα του 2019.

Το γεγονός αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα έχουν λυθεί και οι προκλήσεις έχουν ξεπεραστεί. Αντιθέτως, ξενοδοχεία αλλά και επιχειρήσεις εστίασης καλούνται να διαχειριστούν τα νέα, μετά - πανδημικά δεδομένα, αλλά και τις συνέπειες της ενεργειακής και εν συνεχεία της πληθωριστικής κρίσης.

Κοινή συνισταμένη, και ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος -όχι μόνο σήμερα αλλά και στο διηνεκές- είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας.

Έχοντας επανέλθει από το σοκ της πανδημίας, οι ελληνικές επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για ξενοδοχεία, είτε για εστιατόρια και καφέ καλούνται να ανταποκριθούν αφ ενός στην πολύ μεγάλη αύξηση των επισκέψεων αφετέρου στις αντίστοιχα υψηλές απαιτήσεις.

Το φαινόμενο του υπερτουρισμού δεν αφορά πλέον μόνο μερικές περιοχές της χώρας μας όπως τα νησιά αλλά επεκτείνεται η τείνει να επεκταθεί σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι οι επισκέπτες θέτουν πολύ συχνά ζητήματα βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις που επιλέγουν, ενώ η διαχείριση των πόρων, η φροντίδα του περιβάλλοντος και η τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής.

Όλα αυτά σε έναν τουριστικό κλάδο, ο οποίος καλείται να προσφέρει διαρκώς βελτιούμενες υπηρεσίες ενώ αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα έλλειψης προσωπικού.

Πλέον, το μεγάλο στοίχημα για τις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και τις επιχειρήσεις εστίασης, δεν είναι να προσελκύσουν πελάτες, αλλά να καταφέρουν να ικανοποιήσουν με βιώσιμο τρόπο τις αυξημένες απαιτήσεις τους.

Και ταυτόχρονα, να εξασφαλίσουν ότι θα είναι εδώ και αύριο, καθώς καλούνται να λάβουν υπ όψη τους το περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τις υποδομές του εκάστοτε τόπου στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Για το σκοπό αυτό, βλέπουμε να πραγματοποιούνται μια σειρά επενδύσεων τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και κράτους, όσο και από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είτε μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων είτε από ίδιους πόρους.

Εντούτοις, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εν λόγω προσπάθειες και επενδύσεις να γίνουν στοχευμένα και με γνώμονα την εξασφάλιση πραγματικής βιωσιμότητας και βελτίωσης των υπηρεσιών.

Για αυτό το σκοπό, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της πιστοποίησης καθώς αποτελεί «σημείο αναφοράς» για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Στην περίπτωση των επιχειρήσεων, τα πρότυπα με βάση τα οποία καλούνται να συμμορφώνονται, αποτελούν αρχή για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων τους ή και την υιοθέτηση νέων διαδικασιών. Ούτως ώστε οι προσπάθειές τους να γίνονται στοχευμένα και συντεταγμένα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μετρήσιμα αποτελέσματα.
Αντίστοιχα, από την πλευρά των πελατών και επισκεπτών, η ύπαρξη και συμμόρφωση με βάση συγκεκριμένα πρότυπα αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών που εκάστοτε επιχείρηση προσφέρει.

Με άλλα λόγια, πλέον οι συνειδητοποιημένοι καταναλωτές επιλέγουν πιστοποιημένες επιχειρήσεις, καθώς γνωρίζουν ότι εφόσον συμμορφώνονται με συγκεκριμένα πρότυπα και απαιτήσεις είναι δεδομένο ότι θα λάβουν τις υπηρεσίες και την ποιότητα που επιθυμούν.

Συνεπώς, στο νέο αυτό τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά του τουρισμού αλλά και της εστίασης, οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν με βάση έναν καινούργιο επιχειρηματικό αλλά και επενδυτικό χάρτη.

Και η συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα και σχήματα πιστοποίησης αποτελεί πρώτης τάξεως πυξίδα στο νέο τους αυτό ταξίδι.

* Η Uxue Azpiroz είναι Vice President Tourism & Hospitality της TÜV HELLAS (TÜV NORD)

ΔΗΜΟΦΙΛΗ