ΑΠΟΨΕΙΣ

Πώς θα λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα

Πώς θα λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα
Ακίνητα στην Αθήνα ΙΝΤΙΜΕ NEWS / ΤΖΑΜΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει διαχρονικά πολυάριθμες προκλήσεις στον τομέα της στέγασης όλα αυτά τα χρόνια, με ένα υψηλό ποσοστό του πληθυσμού να αγωνίζεται για πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και επαρκή στέγαση.

Είναι προφανές πως όλα τα τελευταία χρόνια ειδικά και μετά από τις απανωτές οικονομικές κρίσεις που έχει περάσει η Χώρα η κουλτούρα της ιδιοκτησίας έχει μεταλλαχθεί κάτι το οποίο διακρίνεται και στην μεταβολή της διάθεσης των πολιτών για αγορά κατοικίας.

Η Ελληνική Πολιτεία εφαρμόζει κατά καιρούς πολιτικές που στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης, αλλά υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση.

Καθώς είναι δεδομένο ότι το στεγαστικό θέμα θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα σε παγκόσμια βάση τα επόμενα χρόνια μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της στέγασης στην Ελλάδα είναι η έλλειψη οικονομικά προσιτών ενοικιαζόμενων κατοικιών.

Με την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, πολλοί άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους, οδηγώντας σε αύξηση των αστέγων και αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν σε ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης . Πολλοί από αυτούς έχασαν και το ακίνητο τους ή άλλοι μπήκαν λόγω χρεών στην «μαύρη» λίστα του Τειρεσία με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από τον τραπεζικό δανεισμό .

Η Πολιτεία εργάζεται για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα εισάγοντας μέτρα, όπως επιδοτήσεις για οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα για την παροχή επαρκούς στέγασης για όλους καθώς το πρόβλημα δεν επικεντρώνεται μόνο εκεί αλλά έχει ένα ευρύτερο πεδίο εξεύρεσης συνδυαστικής λύσης.

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, η εκάστοτε Ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων των πολιτών.

Αυτή η πολιτική θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη δημιουργία οικονομικά προσιτών ενοικιαζόμενων κατοικιών, καθώς και στην παροχή επιλογών στέγασης μέσω αγοράς κατοικίας αλλά με κριτήρια που θα ανταποκρίνονται στην πραγματική κτηματαγορά επικαιροποιημένα και σωστά μελετημένα βοηθούμενα από επίσημους θεσμικούς φορείς.

Θα πρέπει επίσης να στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του υπάρχοντος αποθέματος κατοικιών επενδύοντας σε ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις οι οποίες θα είναι σε μεγάλο βαθμό επιδοτούμενες.

Επιπλέον, η εκάστοτε Κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η στέγαση θα είναι προσβάσιμη σε όλους, ανεξάρτητα από το εισόδημα ή την κοινωνική τους θέση. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με μέτρα όπως η εισαγωγή προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης η παροχή μεγαλύτερων επιδοτήσεων για οικογένειες με χαμηλό εισόδημα η διάθεση κατοικιών του δημοσίου με ευνοϊκά κριτήρια για ευάλωτους, η άμεση εκμετάλευση και μετατροπή ανεκμετάλλευτων δημόσιων κτιρίων σε κατοικίες καθώς και ο έλεγχος υπερ συγκέντρωσης ακινήτων για κερδοσκοπικούς λόγους σε λίγους.

Μια άλλη σημαντική πτυχή της στεγαστικής πολιτικής στην Ελλάδα είναι η ανάγκη προώθησης βιώσιμης και ενεργειακά αποδοτικής στέγασης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή κινήτρων για την κατασκευή πράσινων κτιρίων, την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενθάρρυνση της ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Τέλος, η Πολιτεία πρέπει να διασφαλίσει ότι η στεγαστική πολιτική ενσωματώνεται με ευρύτερες στρατηγικές αστικού σχεδιασμού και ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως οι συγκοινωνιακές συνδέσεις, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανέσεις και η ανάγκη για χώρους πρασίνου κατά τον σχεδιασμό νέων οικιστικών αναπτύξεων.

Συμπερασματικά, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της στέγασης. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση σε επαρκή και οικονομικά προσιτή στέγαση ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη πολιτική στέγασης που θα δίνει προτεραιότητα στην προσιτή ενοικίαση κατοικιών, θα προωθεί τη βιωσιμότητα και θα λαμβάνει υπόψη ευρύτερους πολεοδομικούς σχεδιασμούς και όχι περιορισμούς οι οποίοι θα επιβαρύνουν το ήδη υπάρχον πρόβλημα και θα το κάνουν μεγαλύτερο , θα υπάρξει σε βάθος χρόνου λύση . Σε αντίθετη περίπτωση το ήδη διαφαινόμενο πρόβλημα θα μεγαλώσει τόσο πολύ που η λύση του θα είναι πολύ δύσκολη.