ΑΠΟΨΕΙΣ

Ισότητα στην φροντίδα: Γιατί είναι σημαντικό να μοιραστούμε το βάρος

Ισότητα στην φροντίδα: Γιατί είναι σημαντικό να μοιραστούμε το βάρος
Pixels

Η ισότητα των φύλων στην παροχή φροντίδας είναι ένα ζήτημα που χρήζει άμεσης προσοχής.

Οι γυναίκες αναλαμβάνουν σχεδόν τριπλάσια καθημερινή φροντίδα για παιδιά, σπίτια και ηλικιωμένους σε σύγκριση με τους άνδρες. Αυτό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη πλήρους οικονομικής και πολιτικής ισότητας για τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Για να επιτύχουμε πραγματική ισότητα, απαιτείται οι άνδρες και τα αγόρια να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο στην φροντίδα και να υποστηρίξουν την οικονομία της φροντίδας.

Η συμμετοχή των ανδρών στη φροντίδα αυξάνεται, αλλά με αργούς ρυθμούς. Η μελέτη Global Gender Gap report φανερώνει στοιχεία που καταδεικνύουν την ψαλίδα αυτή. Παρόλο που ολοένα και περισσότερες χώρες προσφέρουν άδεια πατρότητας, το 2022 μόνο 122 χώρες την κατοχύρωναν έναντι 186 χωρών που παρείχαν εθνική άδεια μητρότητας. Επιπλέον, ο μέσος όρος άδειας πατρότητας είναι 22,5 ημέρες, σημαντικά λιγότερες από τις 192,3 ημέρες άδειας μητρότητας.

Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα είναι η έλλειψη «παγκόσμιου ορόσημου» για την άδεια πατρότητας. Χρειάζεται στροφή στην αντίληψη για τη φροντίδα, αλλαγές στους χώρους εργασίας, εκπαίδευση και διάλογος σχετικά με την υποστήριξη όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως φύλου, στον ρόλο τους ως φροντιστές.

Πέρα από τις πολιτικές αλλαγές, χρειαζόμαστε συστήματα υγείας που να προσφέρουν εκπαίδευση σε γονείς, συζητήσεις σε σχολεία και μέσα μαζικής ενημέρωσης για το πώς οι άνδρες και τα αγόρια μπορούν να δουν τη φροντίδα ως δική τους ευθύνη. Επίσης, απαιτούνται παγκόσμιοι και εθνικοί στόχοι που να ενσωματώνουν στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές τον στόχο οι άνδρες και τα αγόρια να αναλαμβάνουν το μισό του παγκόσμιου έργου φροντίδας. Όσο και αν στην Ελλάδα αυτό μοιάζει δύσκολο, τόσο απαραίτητο είναι για την ευημερία και την κοινωνία μας.

Η συζήτηση για την ισότητα στη φροντίδα δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στην κριτική προς τους άνδρες. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και τα οφέλη που αποκομίζουν οι άνδρες από τη συμμετοχή στη φροντίδα. Έρευνες δείχνουν ότι οι άνδρες που συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας και πληρότητας.

Εν κατακλείδι, η ισότιμη συμμετοχή των ανδρών στη φροντίδα συμβάλλει στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και στην ευημερία των ανδρών. Χρειάζονται εθνικές πολιτικές, προγράμματα στους χώρους εργασίας, αλλαγή νοοτροπίας και κοινωνικών κανόνων, αλλά και η αναγνώριση του δικαιώματος των ανδρών να φροντίζουν και να φροντίζονται ως θεμελιώδες στοιχείο της ανθρώπινης φύσης μας και προϋπόθεση για την ευημερία μας. Ο δρόμος για την ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες είναι μονόδρομος!

Ο Αλκιβιάδης Σιαράβας είναι Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager της KPMG στην Ελλάδα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ