Νέλλη Κουλία: Η Ελλάδα ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Κύπρου

Η Ελλάδα είναι όχι μόνο ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Κύπρου αλλά αυξάνει διαρκώς το μερίδιό της στο εμπορικό ισοζύγιο των δύο χωρών. Η Διευθύντρια Εμπορίου της Κύπρου κα Νέλλη Κουλία μιλά στο CNN Greece για την επόμενη μετά το Brexit μέρα και τις προκλήσεις που κρύβει για ο διακοινοτικό εμπόριο, τους δυναμικούς κλάδους της κυπριακής οικονομίας και την επιλογή πολλών επιχειρήσεων να αποκτήσουν έδρα στην Κύπρο

Πως εξελίσσεται το εμπόριο της Κύπρου και ειδικότερα με την Ελλάδα;

Oι εμπορικές συναλλαγές της Κύπρου με την Ελλάδα για το επτάμηνο του 2018 (Ιανουάριος – Ιούλιος 2018) βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο και για τις δύο αγορές. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι ο δεύτερος εξαγωγικός προορισμός των κυπριακών προϊόντων μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεπερνώντας κύριους παραδοσιακούς προορισμούς εξαγωγών όπως η Γερμανία, η Σουηδία και η Γαλλία. Ταυτόχρονα η κυπριακή αγορά προτιμά τα ελληνικά προϊόντα με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι στην πρώτη θέση στις εισαγωγές της Κύπρου.

Το γεγονός αυτό αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών πολλών χρόνων για την μελλοντική περαιτέρω ενδυνάμωση των εμπορικών επαφών Κύπρου – Ελλάδας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι εγχώριες εξαγωγές της Κύπρου προς την Ελλάδα παρουσιάζουν άνοδο. Οι εξαγωγές κυπριακών προϊόντων για το επτάμηνο του 2018 ανήλθαν στα 55,2 εκατομμύρια ευρώ (2017, 46,3 εκατομμύρια ευρώ +19,5%) θέτοντας την Ελλάδα ως την δεύτερη κυριότερη ευρωπαϊκή χώρα αποστολής προϊόντων για το 2018 μετά τη Μεγάλη Βρετανία. Όσον αφορά στις εισαγωγές ελλαδικών προϊόντων στην Κύπρο για την ίδια χρονική περίοδο (Ιαν. – Ιουλ. 2018) ανήλθαν στα 977 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 11,5% (2017: 876 εκατομμύρια ευρώ).

Σημειώνεται ότι το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας είναι ελλειμματικό σε βάρος της Κύπρου αλλά αυτό είναι φυσιολογικό αφού η Ελλάδα διαθέτει μεγαλύτερη παραγωγή. Σημαντικό είναι να δοθεί έμφαση στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας προς αμοιβαίο μελλοντικό όφελος αμφότερων των πλευρών.

Τι προβλέπετε για το διακοινοτικό εμπόριο όπως και για το εμπόριο με τη Μ. Βρετανία μετά το Brexit;

Το Ην. Βασίλειο αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους της Κύπρου και τον πρώτο εξαγωγικό προορισμό τόσο για τα κυπριακά προϊόντα όσο και για τις υπηρεσίες. Οι διμερείς σχέσεις μας με τη χώρα εκτείνονται πέραν του εμπορίου προϊόντων και σε τομείς υπηρεσιών όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές, η εκπαίδευση, και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Θεωρείται δεδομένο ότι με την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών με το Ην. Βασίλειο θα καταστεί ακριβότερο, και θα επιφέρει αυξημένα διοικητικά κόστη αφού πλέον θα καταργηθεί η ελεύθερη διακίνηση, με σαφώς αρνητικό αντίκτυπο στο εμπορικό ισοζύγιο με τη χώρα το ύψος και μέγεθος όμως του οποίου, στο παρόν στάδιο είναι δύσκολο ή και αδύνατο να υπολογιστεί. Αυτό θα εξαρτηθεί σε πρώτη φάση στο κατά πόσον θα επιτευχθεί συμφωνία πριν την έξοδο, στο πλαίσιο της οποίας θα καθοριστούν και οι αντίστοιχοι δασμοί (αν θα υπάρξουν) για κάθε κατηγορία προϊόντων, και μετέπειτα στην μελλοντική ισοτιμία ευρώ-λίρας ή ακόμα και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα υιοθετηθούν από τις αρμόδιες αρχές και των δύο μερών για τα προϊόντα και υπηρεσίες που πλέον δεν θα διακινούνται ελεύθερα, επιφέροντας αδιαμφισβήτητα αυξημένα διοικητικά κόστη.

Η Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου αρμόδια για την προώθηση εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, σε μια προσπάθεια να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η έξοδος του Ην. Βασιλείου από την ΕΕ στις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών και κατ’ επέκταση στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας, εντατικοποιεί ήδη τις προσπάθειες της για εδραίωση των προϊόντων μας σε υφιστάμενες αγορές όπως βεβαίως είναι και η Ελλάδα η οποία αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους κυριότερους εξαγωγικούς προορισμούς των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και διείσδυση σε νέες, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και χώρες της Αφρικής.

Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος για την Κύπρο; Θα αυξηθούν τα ποσοστά συμμετοχής της στο εμπορικό ισοζύγιο;

Όπως είπαμε και νωρίτερα, η Ελλάδα, αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Κύπρου, καθώς η αξία του διμερούς εμπορίου αντιστοιχεί περίπου στο 20% της συνολικής αξίας του κυπριακού εξωτερικού εμπορίου. Κατέχει τη δεύτερη θέση ως χώρα εισαγωγής κυπριακών προϊόντων και βρίσκεται στην πρώτη θέση εισαγωγών αγαθών στην Κύπρο.
Είναι γεγονός ότι οι οικονομικές δυσκολίες των τελευταίων χρόνων και στις δύο χώρες έχουν κάνει δύσκολη την επιχειρηματική δραστηριότητα. Όμως, τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος προσφέρουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία αξιοποιούνται πλέον κατάλληλα και μπορούν να φέρουν πολύ θετικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον.

Οι Κύπριοι επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε σημαντικούς τομείς όπως είναι οι υπηρεσίες (εκπαίδευση, ασφαλιστικές εταιρίες, δικηγορικά και λογιστικά γραφεία, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, η ανάπτυξη της γης, τα ακίνητα και οι κατασκευές). Επίσης, πολλές επιχειρήσεις από την Ελλάδα δραστηριοποιούνται με επιτυχία στην Κύπρο και αναμένεται αύξηση των εμπορικών συναλλαγών αμφότερων των πλευρών.
Είναι σημαντικό να ενθαρρυνθούν περαιτέρω οι συνεργασίες μεταξύ των επιχειρηματιών των δύο χωρών έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης αξιοποίηση των ευκαιριών που υπάρχουν και κυρίως στις γειτονικές χώρες.

Ποιοι είναι οι πιο δυναμικοί εμπορικοί κλάδοι της Κύπρου και που εστιάζεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Ελλήνων εισαγωγέων, εξαγωγέων και επενδυτών;

Η Κύπρος μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων που προσφέρει για την ανάπτυξη του εμπορίου της με χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύει τη συνεργασία Ελλήνων και Κυπρίων επιχειρηματιών ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται στις περιοχές της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Οι Κύπριοι επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται και πάλι έντονα στην Ελλάδα σε εξαιρετικά σημαντικούς τομείς όπως οι υπηρεσίες (τριτοβάθμια εκπαίδευση, νομικές και ασφαλιστικές εταιρίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.λπ.), αλλά και σε τομείς ξενοδοχειακής βιομηχανίας, ανάπτυξης γης, μεταφορών και κατασκευών.
Η Ελλάδα αποτελεί μια μοναδική διέξοδο για τους Κύπριους γιατί προσφέρει τον χώρο για τις περισσότερες επενδύσεις και αναπτύξεις, καθώς και δίοδο για επέκταση στις Βαλκανικές χώρες. Αντίστοιχα, πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επεκταθεί στην Κύπρο στους τομείς των πετρελαιοειδών, υπεραγορών και εξαγοράς υφιστάμενων Κυπριακών εταιρειών.

Η Κύπρος παραδοσιακά δίνει έμφαση στις επαγγελματικές υπηρεσίες, οι οποίες αναπτύσσονται σταθερά την τελευταία πενταετία με πολύ καλά αποτελέσματα. Το γεγονός ότι η Κύπρος σήμερα είναι ένα καλά εδραιωμένο περιφερειακό επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο, είναι κυρίως το αποτέλεσμα των πολλών διαθέσιμων υπηρεσιών και της υψηλής επαγγελματικής ποιότητας που προσφέρει.

Τα κυριότερα προϊόντα που εξάγονται στην Ελλάδα από την Κύπρο, τα οποία παρουσιάζουν περαιτέρω περιθώρια συνεργασίας και ανάπτυξης είναι πατάτες, εσπεριδοειδή, κρέατα, ψάρια, γαλακτοκομικά προϊόντα, απορρίμματα σιδήρου, θραύσματα σιδήρου και χάλυβα, φαρμακευτικά προϊόντα και πλαστικά. Από την άλλη πλευρά τα κυριότερα προϊόντα που η Κύπρος εισάγει από την Ελλάδα είναι πετρελαιοειδή, είδη ένδυσης και υπόδησης, ηλεκτρικά μηχανήματα, μηχανήματα και φαρμακευτικά προϊόντα.

Χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μεταφέρει την έδρα τους στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Ποιες οι απόψεις σας επί του θέματος;

Εδώ και πολλά χρόνια ελλαδικές επιχειρήσεις επιλέγουν και συνεργάζονται με την Κύπρο ανοίγοντας ή μεταφέροντας την έδρα τους με σκοπό την δραστηριοποίηση και συναλλαγή τους με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και χώρες που η Κύπρος έχει πατροπαράδοτα καλές σχέσεις όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ, τον Λίβανο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι διεθνείς εταιρίες μπορούν να συστήσουν εταιρίες στην Κυπριακή Δημοκρατία με τους ίδιους όρους όπως και οι εγχώριες εταιρίες. Οι διοικητικές διαδικασίες για τη σύσταση εταιρίας είναι απλοποιημένες, αντανακλώντας τη σημασία που δίδεται στην μετεξέλιξη της Κύπρου σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.
Το γεγονός ότι η ίδρυση κυπριακής εταιρίας παρέχει πολλά φορολογικά πλεονεκτήματα κάνει, εδώ και πολλά χρόνια, πολλές ελλαδικές επιχειρήσεις να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους στην Κύπρο.

Ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής 12,5%, ο μηδενικός φόρος κατά την διανομή των μερισμάτων στην Κύπρο και 2,5% φορολόγηση αυτών των μερισμάτων για τους Έλληνες στην Ελλάδα είναι οι βασικοί λόγοι επιλογής ελλαδικών εταιριών της Κύπρουως έδρα.

Βασικός λόγος μεταφοράς είναι η ίδια γλώσσα επικοινωνίας, καθώς και η άριστη κατάρτιση των δικηγόρων και λογιστών που αναλαμβάνουν την σύσταση των επιχειρήσεων ελλαδιτών στην Κύπρο.
Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα είναι το χαμηλό κόστος σύστασης αλλά και λειτουργίας μιας εταιρείας στην Κύπρο, το ασφαλές τραπεζικό σύστημα και η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων.

 

Διαβάστε επίσης