ΚΟΣΜΟΣ

Eurostat: Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι Ευρωπαίοι από την οικονομική τους κατάσταση;

Eurostat: Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι Ευρωπαίοι από την οικονομική τους κατάσταση;
AP Photo/Jean-Francois Badias

Από το 2013, το μέσο επίπεδο ικανοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών από την οικονομική κατάσταση του δικού τους νοικοκυριού αυξήθηκε, με την υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή να σημειώνεται στη Φινλανδία και την Αυστρία, ενώ η χαμηλότερη εμφανίζεται στη Βουλγαρία, την Κροατία και την Ελλάδα, σύμφωνα με την Eurostat.

Κατά μέσο όρο, η ανεργία εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο πλέον στο χαμηλότερο ποσοστό από την αρχή της οικονομικής κρίσης, ενώ σύμφωνα με την έρευνα ως ικανοποίηση από τη ζωή, ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ο ερωτώμενος αξιολογεί τη ζωή του ως σύνολο.

Σε μια κλίμακα από το 0- «καμία ικανοποίηση» έως το 10- «πλήρης ικανοποίηση», ο μέσος όρος ικανοποίησης των κατοίκων της ΕΕ ηλικίας 16 ετών και άνω ήταν 7,3 το 2018- αύξηση σε σύγκριση με 7,0 το 2013.

Από το 2013, το μέσο επίπεδο ικανοποίησης από την οικονομική κατάσταση του δικού τους νοικοκυριού στην ΕΕ αυξήθηκε επίσης, από 6,0 το 2013 σε 6,5 το 2018, ενώ η μέση ικανοποίηση ως προς τις προσωπικές σχέσεις παρέμεινε σχεδόν σταθερή, 7,8 το 2013 και 7,9 το 2018.

Το 2018, η μέση ικανοποίηση από τη ζωή, μετρούμενη σε κλίμακα από 0 έως 10, μεταβλήθηκε σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

«Πρωταθλήτριες» Φινλανδία και Αυστρία

Με συνολικό μέσο όρο 8,1, οι κάτοικοι της Φιλανδίας ήταν οι πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους στην ΕΕ, ακολουθούμενοι από αυτούς στην Αυστρία (8,0), τη Δανία, την Πολωνία και τη Σουηδία (από 7,8).

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, οι κάτοικοι της Βουλγαρίας (5,4) ήταν οι ελάχιστα ικανοποιημένοι, ακολουθούμενοι από αυτούς στην Κροατία (6,3), την Ελλάδα και τη Λιθουανία (από 6,4), την Ουγγαρία (6,5), τη Λετονία και την Πορτογαλία (από 6,7).

ikanopoihsh eyrwpaivn

Μεγαλύτερη αύξηση της ικανοποίησης της ζωής στην Κύπρο

Από τα κράτη μέλη για τα οποία υπήρχαν δεδομένα το 2018, η μέση ικανοποίηση από τη ζωή αυξήθηκε από το 2013 σε 19 κράτη- μέλη.

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Κύπρο (από 6,2 το 2013 σε 7,1 το 2018, ή +0,9), τη Βουλγαρία (+0,6), την Τσεχία, την Εσθονία, την Πολωνία και την Πορτογαλία (όλοι +0,5).

Σε σύγκριση με το 2013, η μέση ικανοποίηση από τη ζωή παρέμεινε αμετάβλητη σε δύο κράτη μέλη: το Βέλγιο και την Κροατία.

Αντίθετα, σημειώθηκε μείωση σε τέσσερα κράτη μέλη: τη Λιθουανία (από 6,7 το 2013 σε 6,4 το 2018 ή -0,3), τη Δανία (-0,2) και σε μικρότερο βαθμό στην Ολλανδία και τη Σουηδία (και τα δύο -0,1).

Δανία, Φινλανδία και Σουηδία στην κορυφή της οικονομικής ικανοποίησης

Η μέση ικανοποίηση από την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού παρουσίαζε σημαντική διαφορά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Με μέσο όρο 7,6, οι κάτοικοι της Δανίας, της Φιλανδίας και της Σουηδίας ήταν οι πιο ικανοποιημένοι από την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών.

Ακολουθήθηκαν από τις Κάτω Χώρες (7,4), την Αυστρία (7,3), το Βέλγιο (7,0), το Λουξεμβούργο (6,9), τη Γερμανία και τη Μάλτα (από 6,8). Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, οι κάτοικοι της Βουλγαρίας (4,3) ήταν οι ελάχιστα ικανοποιημένοι, ακολουθούμενοι από αυτούς στην Ελλάδα, την Κροατία και τη Λιθουανία (από 5,2), τη Λετονία και την Πορτογαλία (από 5,4) και την Ουγγαρία (5,5).

Σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα 2018 στοιχεία, η μέση ικανοποίηση από την οικονομική κατάσταση αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2013, με εξαίρεση τη Δανία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες όπου παρέμεινε αμετάβλητη και τη Λιθουανία από 5,8 το 2013 σε 5,2 το 2018 (-0,6).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία (+0,9), τη Μάλτα (+0,8), την Τσεχία, την Ιταλία και τη Σλοβενία (+0,7).

Μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις προσωπικές σχέσεις σε Μάλτα, Αυστρία και Σλοβενία

Το 2018, η μέση ικανοποίηση από τις προσωπικές σχέσεις ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Με μέσο όρο 8,6, οι κάτοικοι της Μάλτας, της Αυστρίας και της Σλοβενίας ήταν οι πιο ικανοποιημένοι από τις προσωπικές τους σχέσεις στην ΕΕ.

Ακολουθήθηκαν από αυτούς στην Κύπρο και τη Σουηδία (από 8,5), τη Φιλανδία (8,4) και την Τσεχία (8,3).

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, οι κάτοικοι στη Βουλγαρία (6,6), οι οποίοι ακολουθούνται από αυτούς στην Ελλάδα (7,1), Κροατία (7,5), Ιταλία, Ουγγαρία και Ρουμανία (από 7,6) ήταν οι λιγότερο ικανοποιημένοι.

Μεταξύ των κρατών μελών, η μέση ικανοποίηση από τις προσωπικές σχέσεις αυξήθηκε από το 2013 σε 18. Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Βουλγαρία (από 5,7 το 2013 σε 6,6 το 2018 ή + 0,9), την Κύπρο (+0,5), την Ισπανία (+ 0,4), την Εσθονία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία (+0,3).

Σε σύγκριση με το 2013, η μέση ικανοποίηση από τις προσωπικές σχέσεις παρέμεινε αμετάβλητη σε δύο κράτη μέλη: την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, ενώ σημειώθηκε μείωση σε πέντε κράτη μέλη: τη Δανία, τη Λετονία και την Ολλανδία (-0,3), τη Λιθουανία και το Λουξεμβούργο (-0,2).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ