ΚΟΣΜΟΣ

Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού: Ισχύς εννέα μηνών για ταξίδια εντός ΕΕ από 1η Φεβρουαρίου

Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού: Ισχύς εννέα μηνών για ταξίδια εντός ΕΕ από 1η Φεβρουαρίου
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια σαφής και ομοιόμορφη περίοδος αποδοχής των πιστοποιητικών εμβολιασμού θα εγγυηθεί ότι τα ταξιδιωτικά μέτρα μεταξύ των χωρών της ΕΕ θα συνεχίσουν να συντονίζονται AP Photo/Peter Dejong, FILE

Σε ισχύ τίθενται από αύριο, Τρίτη 1 Φεβρουαρίου, οι νέοι κανόνες που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ό,τι αφορά την περίοδο ισχύος των ψηφιακών πιστοποιητικών εμβολιασμού COVID για ταξίδια εντός της ΕΕ, η οποία ορίζεται στους εννέα μήνες (270 μέρες). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους νέους κανόνες, που ορίζονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2021, τα κράτη μέλη πρέπει να αποδέχονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για περίοδο 270 ημερών (9 μηνών) από την ολοκλήρωση της αρχικής σειράς εμβολιασμού. Για εμβόλια μίας δόσης, αυτό σημαίνει 270 ημέρες από την πρώτη και μόνη δόση, ενώ για εμβόλια δύο δόσεων, σημαίνει 270 ημέρες από τη δεύτερη δόση. Όπως ορίζεται, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να προβλέπουν διαφορετική περίοδο αποδοχής για τα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τυποποιημένη περίοδος αποδοχής δεν ισχύει για τα πιστοποιητικά των αναμνηστικών δόσεων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια σαφής και ομοιόμορφη περίοδος αποδοχής των πιστοποιητικών εμβολιασμού θα εγγυηθεί ότι τα ταξιδιωτικά μέτρα μεταξύ των χωρών της ΕΕ θα συνεχίσουν να συντονίζονται.

Η περίοδος ισχύος των εννέα μηνών λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, σύμφωνα με τις οποίες συνιστώνται αναμνηστικές δόσεις το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εμβολιασμού. Το Πιστοποιητικό θα παραμείνει σε ισχύ για μια επιπλέον περίοδο τριών μηνών πέραν αυτών των έξι μηνών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές εκστρατείες εμβολιασμού μπορούν να προσαρμοστούν και οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε αναμνηστικές δόσεις.

Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρέιντερς «Ο κανόνας αντικατοπτρίζει την φθίνουσα προστασία που παρέχει το εμβόλιο και υπογραμμίζει τη σημασία της αναμνηστικής δόσης. Με την υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά κατά πόσον απαιτούνται μελλοντικές προσαρμογές στον κανόνα αυτό».

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης ένα ενημερωμένο πλαίσιο για ταξίδια εκτός ΕΕ, δίνοντας προτεραιότητα στους εμβολιασμένους ταξιδιώτες, με ισχυρές διασφαλίσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ