ΚΟΣΜΟΣ

Ρευστότητα στην Credit Suisse θα παράσχει η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας

Ρευστότητα στην Credit Suisse θα παράσχει η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας
Σε κοινή δήλωση η κεντρική τράπεζα και η ελβετική εποπτική αρχή (FINMA) δηλώνουν ότι η Credit Suisse πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας AP Photo/Seth Wenig

Ρυθμιστική Αρχή και Ελβετική Κεντρική Τράπεζα με κοινή τους ανακοίνωση δηλώνουν ότι η Credit Suisse πληροί εποπτικές απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας και ξεκαθαρίζουν πως αν χρειαστεί θα στηριχτεί.

Ρυθμιστική Αρχή και Ελβετική Κεντρική Τράπεζα με κοινή τους ανακοίνωση δηλώνουν ότι η Credit Suisse πληροί εποπτικές απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας και ξεκαθαρίζουν πως αν χρειαστεί θα στηριχτεί.

Συγκεκριμένα σε κοινή δήλωση η κεντρική τράπεζα και η ελβετική εποπτική αρχή (FINMA) δηλώνουν: «Η Credit Suisse πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας που επιβάλλονται σε συστημικά σημαντικές τράπεζες. Εάν είναι απαραίτητο, η SNB θα παρέχει ρευστότητα».

Η εποπτική αρχή της ελβετικής χρηματοπιστωτικής αγοράς FINMA και η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα (SNB) επισημαίνουν παράλληλα ότι τα προβλήματα ορισμένων αμερικανικών τραπεζών δεν αποτελούν άμεσο κίνδυνο μετάδοσης για τις ελβετικές χρηματοπιστωτικές αγορές.

Και αυτό διότι οι αυστηρές απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας που ισχύουν για τα ελβετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγγυώνται τη σταθερότητά τους. Αναφορικά με την Credit Suisse πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας που επιβάλλονται σε συστημικά σημαντικές τράπεζες. Πάντως αν κριθεί απαραίτητο η SNB θα παρέχει ρευστότητα στην Credit Suisse.

Η χρηματιστηριακή αξία της Credit Suisse και η αξία των χρεογράφων της έχουν απομειωθεί σημαντικά λόγω των αντιδράσεων της αγοράς τις τελευταίες ημέρες. Η FINMA βρίσκεται σε πολύ στενή επαφή με την τράπεζα και έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το εποπτικό δίκαιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η FINMA επιβεβαιώνει ότι η Credit Suisse πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας που ισχύουν για συστημικά σημαντικές τράπεζες.

Επιπλέον, η SNB θα παρέχει ρευστότητα στην τράπεζα που είναι ενεργή σε παγκόσμια κλίμακα εάν χρειαστεί. Η FINMA και η SNB παρακολουθούν τις εξελίξεις πολύ στενά και βρίσκονται σε στενή επαφή με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών για να διασφαλίσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ