ΚΟΣΜΟΣ

Αβραμόπουλος: Ισχυρά σύνορα και έξυπνες πληροφορίες θα θωρακίσουν την ασφάλεια της Ευρώπης

Αβραμόπουλος: Ισχυρά σύνορα και έξυπνες πληροφορίες θα θωρακίσουν την ασφάλεια της Ευρώπης
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μιλά στο συνέδριο του Economist και στην «20η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση», την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 EUROKINISSI/Βασίλης Κουτρουμάνος

Η Ευρώπη, δημιουργώντας ισχυρά σύνορα σε συνδυασμό με τα έξυπνα συστήματα πληροφοριών, θα είναι σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει τις σοβαρές μεταναστευτικές προκλήσεις για την θωράκιση της ασφάλειάς της.

Τα παραπάνω μεταξύ άλλων τόνισε ο Έλληνας Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος, με την ευκαιρία της ομιλίας του προέδρου της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ (Jean-Claude Juncker) για την κατάσταση της Ένωσης το 2016.

Αναφορικά με τα ζητήματα ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια στην Ευρώπη, μέσω της βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων.

Όπως γράφεται χαρακτηριστικά, «η Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων».

Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν:

  • την ταχεία επιχειρησιακή λειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής,
  • την ταχεία έγκριση και εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος εισόδου–εξόδου,
  • τις επικείμενες προτάσεις για τη δημιουργία ενός συστήματος πληροφοριών και αδειοδότησης για ταξίδια στην ΕΕ.


Επιπλέον, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Επιτροπής να προλειάνει το έδαφος για μια ουσιαστική και αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας, προτείνονται επίσης:

  • η ανάληψη περαιτέρω δράσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων,
  • η πρόληψη της πλαστογράφησης εγγράφων,
  • η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου της Ευρωπόλ (Europol).

Σχετικά με το μεταναστευτικό και την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας ο Έλληνας επίτροπος δήλωσε τα εξής:

Με την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων μας θα είμαστε σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουμε τις σοβαρές μεταναστευτικές προκλήσεις. Η αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ευρώπης χρειαζόμαστε ισχυρά σύνορα, αλλά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών. Μέτρα όπως η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, το σύστημα εισόδου - εξόδου και το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδειοδότησης για ταξίδια θα συμβάλουν στην προστασία των συνόρων της Ευρώπης. Παράλληλα, θα ενισχύσουν τον ρόλο της Ευρωπόλ στην αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών και την καταπολέμηση της πλαστογράφησης εγγράφων και αποτελούν συγκεκριμένα βήματα προς τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής Ένωσης Ασφάλειας.

Τα μέτρα της Κομισιόν για μετανάστευση και ασφάλεια

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Ενίσχυση της ασφάλειας σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από κινητικότητα: βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων» / «Enhancing security in a world of mobility: improved information exchange in the fight against terrorism and stronger external borders») παρουσιάζεται αναλυτικά η σειρά πρακτικών και επιχειρησιακών μέτρων, ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση και του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια πραγματική και αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας (Security Union).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

Με βάση τον Frontex, με τη νεοαποκτηθείσα δυνατότητα να αξιοποιεί μια εφεδρεία προσώπων και εξοπλισμού, η νέα υπηρεσία θα εξασφαλίσει μια ισχυρότερη κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Θα παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη, μέσω του εντοπισμού και, όπου χρειάζεται, της παρέμβασης για την αντιμετώπιση αδυναμιών, προτού αυτές καταστούν σοβαρά προβλήματα.

Η Επιτροπή, ο Frontex και τα κράτη μέλη έχουν ήδη αναλάβει προπαρασκευαστικές εργασίες, οι οποίες θα επιταχυνθούν περαιτέρω για να διασφαλιστεί ότι η νέα υπηρεσία θα καταστεί λειτουργική κατεπειγόντως.

Στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την Επιτροπή περιλαμβάνεται η επεξεργασία συμφωνιών με τρίτες χώρες και η έγκριση δημοσιονομικών προτάσεων που απαιτούνται για να μπορέσει η υπηρεσία να προσλάβει άμεσα πρόσθετο προσωπικό.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές συνεισφορές στις εφεδρείες συνοριοφυλάκων και εξοπλισμού θα είναι έτοιμες για άμεση χρήση, καθώς και για την κάλυψη των σημερινών αδυναμιών, όσον αφορά την ανταπόκριση στις προσκλήσεις για εμπειρογνώμονες για τις επιχειρήσεις του Frontex στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Βουλγαρία.

ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ

Το ενωσιακό σύστημα εισόδου-εξόδου (EU Entry-Exit System – EES), που προτάθηκε από την Επιτροπή στις 6 Απριλίου 2016, από κοινού με τη συνοδευτική τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, θα βελτιώσει τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και θα μειώσει την παράνομη μετανάστευση προς την ΕΕ (με την αντιμετώπιση της υπέρβασης της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής), ενώ θα συμβάλλει ταυτόχρονα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος και θα διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας.

Το σύστημα θα συλλέγει στοιχεία, όπως είναι τα στοιχεία ταυτότητας και τα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς και βιομετρικά στοιχεία, και θα τηρεί αρχεία εισόδων και εξόδων στο σημείο διέλευσης.

Το σύστημα θα εφαρμόζεται για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί για σύντομη παραμονή εντός του χώρου Σένγκεν (έως και 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών).

Οι διαπραγματεύσεις με τους συννομοθέτες σχετικά με τις δύο προτάσεις βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη, και η Επιτροπή ζητεί την οριστική έγκριση των προτάσεων έως το τέλος του 2016, ώστε να μπορέσει να αρχίσει η λειτουργία του συστήματος στις αρχές του 2020, ύστερα από τρία χρόνια ανάπτυξης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Τον Απρίλιο δρομολογήθηκε από την Επιτροπή η ιδέα θέσπισης ενός ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδειοδότησης για ταξίδια (ETIAS), με παρόμοιους στόχους με το γνωστό σύστημα ESTA των ΗΠΑ.

Η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος παρέχει ένα επιπρόσθετο επίπεδο ελέγχου για ταξιδιώτες που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης.

Το ETIAS θα καθορίζει την επιλεξιμότητα όλων των υπηκόων τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για ταξίδια στον χώρο Σένγκεν και αν το ταξίδι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη μετανάστευση. Οι πληροφορίες σχετικά με τους ταξιδιώτες θα συγκεντρώνονται πριν από το ταξίδι τους.

Η Επιτροπή ξεκίνησε την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για το ETIAS και τα αποτελέσματα αναμένονται τον Οκτώβριο του 2016. Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης αλλά και των διαβουλεύσεων, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει νομοθετική πρόταση έως τον Νοέμβριο του 2016 για τη θέσπιση του ETIAS.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ

Ως το βασικό εργαλείο της ΕΕ για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών ασφαλείας, η Ευρωπόλ έχει κάνει ορισμένα σημαντικά βήματα προόδου, με:

  • την πρόσφατη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου (European Counter Terrorism Centre –ECTC),
  • του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών (European Migrant Smuggling Centre),
  • του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (European Cybercrime Centre).


Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με την Ευρωπόλ για την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας του Οργανισμού στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, αλλά και των προσπαθειών του για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, για παράδειγμα μέσω της παροχής πρόσθετων πόρων που απαιτούνται για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες που συνδέονται με αυτόν.

Η βελτίωση της πρόσβασης της Ευρωπόλ σε κύριες βάσεις δεδομένων είναι επίσης σημαντική.

Στο ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν κάποια μορφή κόμβου ανταλλαγής πληροφοριών για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας, όπου οι αρχές που λαμβάνουν πληροφορίες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή άλλων σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την ασφάλεια θα τις μοιράζονται με τις αρχές επιβολής του νόμου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων είναι καθοριστική για τη διαπίστωση της ταυτότητας ενός προσώπου.

Η καλύτερη διαχείριση της ελεύθερης κυκλοφορίας, η μετανάστευση και η κινητικότητα απαιτούν ισχυρά συστήματα για την αποφυγή καταχρήσεων και απειλών για την εσωτερική ασφάλεια, που προκαλούνται από την ευκολία με την οποία μπορούν να πλαστογραφηθούν ορισμένα έγγραφα.

Η Επιτροπή αναζητεί νέους τρόπους για την ενίσχυση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών εγγράφων και της διαχείρισης των εγγράφων ταυτότητας.

Έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2016, η Επιτροπή θα εγκρίνει σχέδιο δράσης για την ασφάλεια των εγγράφων, με σκοπό να καταστούν τα δελτία διαμονής, τα έγγραφα ταυτότητας και τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα (Emergency Travel Documents – ETD) πιο ασφαλή.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ