ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΣΤΑΤ: 35,7% των Ελλήνων βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας το 2015

ΕΛΣΤΑΤ: 35,7% των Ελλήνων βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας το 2015

Σε 3.828.000 (ποσοστό 35,7%) ανέρχονται οι Έλληνες που το 2015 βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2014 ήταν 36%.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2015, το 39,9% του πληθυσμού αντιμετώπιζε υλικές στερήσεις (39,5% το 2014). Ανά ηλικία, τα ποσοστά αυτά έχουν ως εξής:

0-17 ετών: 44,5% το 2015 (41,9% το 2014)
18-64 ετών: 44,5% το 2015 (41,9% το 2014)
65 και άνω: 34,9% το 2015 (35,7% το 2014)

Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των 28 κρατών της ΕΕ, το οποίο ανερχόταν σε 24,9% το 2015 (26,5% το 2014). Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2015, ήταν 9,4%.

Ποσοστό 10,5% του πληθυσμού, ή αλλιώς 200.793 άνθρωποι ηλικίας 0 έως 17 ετών διέμεναν το β’ τρίμηνο του 2015 σε νοικοκυριά όπου δεν υπήρχε κανένας εργαζόμενος. Στις ηλικίες 18 έως 60 ετών, το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 16,8% ή αλλιώς 977.389 ανθρώπους.

Ποσοστό νοικοκυριών ανάλογα με τις ανέσεις που διαθέτουν στην κατοικία τους

Κεντρική θέρμανση
• 2015: 39,8%
• 2014: 35,5%
• 2010: 73,1%
• 2013: 38,1%
• 2012: 55,7%
• 2011: 72,1%

Δεύτερη κατοικία
• 2015: 16,6%
• 2014: 16,6%
• 2013: 16,5%
• 2010: 18,2%
• 2012: 16%
• 2011: 17,4%

Ποσοστιαία κατανομή των νοικοκυριών, κατά κύριο μέσο θέρμανσης

• Καλοριφέρ πετρελαίου: 39,6% το 2015 (65,9% το 2010)
• Σόμπα καυσόξυλων: 9,7% το 2015 (5,4% το 2010)
• Ηλεκτρικές συσκευές: 14,2% το 2015 (4,7% το 2010)

Τέλος, ποσοστό 15,2% των Ελλήνων το 2015 αντιμετώπιζε δυσμενείς συνθήκες στην κατοικία του, όπως διαρροή στη στέγη, υγρασία σε τοίχους, πατώματα, θεμέλια ή σάπιες κάσες στα παράθυρα ή σάπια πατώματα. Το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 13,7% το 2014.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ