ΚΟΣΜΟΣ

Δύο μήνες διορία στην Ελλάδα για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές

Δύο μήνες διορία στην Ελλάδα για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές
Reuters/Francois Lenoir

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε την Πέμπτη την εφαρμογή στην Ελλάδα των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές στην ΕΕ, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη στις ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, επί του παρόντος, η ελληνική εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπει στους επιβάτες να επωφεληθούν πλήρως από τα δικαιώματα που τους παρέχει ο εν λόγω κανονισμός στην περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης της υπηρεσίας θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών.

Η Ελλάδα διαθέτει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ