Μείωση και εξασθένιση της τάσης αντιευρωπαϊσμού, καθώς και άνοδο της θετικής εικόνας που έχουν οι Έλληνες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη καταγράφουν τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας της MRB για λογαριασμό του Ιδρύματος Konrnad Adernauer.

Aπό το 2010 μέχρι σήμερα, η στάση των πολιτών απέναντι στην EE διαμορφώθηκε κυρίως από την οικονομική κρίση και τα μνημόνια που συνέβαλλαν καθοριστικά στην αλλαγή στάσης των Ελλήνων πολιτών απέναντί της.

Η άνοδος της τάσης αντιευρωπαϊσμού που εκδηλώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, σήμερα εμφανίζει σημαντικά και σταθερά σημάδια εξασθένισης, καθώς μειώνεται η αρνητική τοποθέτηση των πολιτών ως προς την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, αλλά και αντίστοιχα την συμμετοχή της ευρωζώνη.

Ωστόσο, στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, στο «μυαλό» του Έλληνα πολίτη η σχέση με την ΕΕ είναι μάλλον «παθητική», με δόση καχυποψίας και κριτικής διάθεσης παρά ενεργητική.

Η εν λόγω έρευνα καταγραφής των απόψεων για την ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε 10-15 Μαΐου του 2019, δείχνει ότι από τον Δεκέμβριο του 2016, όταν το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που θεωρούσαν λάθος την ένταξη και παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη άγγιξε το 28,5%, ενώ τον Δεκέμβριο του 2018 το αντίστοιχο ποσοστό έχει πέσει στο 10,5%.

Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, το 64,1% των Ελλήνων θεωρεί ότι ωφέλησε την Ελλάδα η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 33,4% εκφράζει αντίθετη άποψη. 

Περισσότερο φιλο-ευρωπαίοι εμφανίζονται οι πολίτες ηλικίας άνω των 65 ετών, από αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, και όσοι έχουν ανώτερη και κατώτερη μόρφωση και πρόσκεινται στη δεξιά και κεντροδεξιά του πολιτικού φάσματος. Αντίθετα, περισσότερο αρνητικοί απέναντι στην ΕΕ και την ευρωζώνη είναι οι Έλληνες ηλικίας 55 - 64 χρόνων, κάτοικοι αστικών περιοχών με μέση μόρφωση, που δεν εκφράζουν καμία πολιτική προτίμηση.

Παράλληλα το 58,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ περισσότερο ωφελημένη βγήκε η ΕΕ και μόλις το 26,3% θεωρεί ότι περισσότερο ωφελημένη βγήκε η χώρα.

Οι Έλληνες πολίτες θεωρούν σε ποσοστό 33,5% ότι η «έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών κρατών και η επιβολή του ισχυρότερου» χαρακτηρίζει πρωτίστως την ΕΕ και ακολουθούν με 24,8% όσοι θεωρούν «την υπερβολική παρέμβαση στην διακυβέρνηση των χωρών -μελών». Παράλληλα το 24% θεωρεί την «ελευθερία μετακίνησης επιχειρήσεων, προσώπων και επαγγελμάτων», ως χαρακτηριστικό γνώριμα της ΕΕ.

Οικογένεια και ένοπλες δυνάμεις εμπιστεύονται οι Έλληνες

Αναφορικά με το βαθμό εμπιστοσύνης σε θεσμούς και οργανισμούς στην εξέλιξη των πραγμάτων στην Ελλάδα, στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η οικογένεια με 81% και οι ένοπλες δυνάμεις με 75,8%, με το 28,8% να απαντάει υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 43,2% θεωρεί ότι η σημαντικότερη συνεισφορά της Ελλάδας στην ΕΕ έίναι η «ιστορία και ο πολιτισμός», το 15% η «ενεργή συμμετοχή στην επίλυση του μεταναστευτικού προβλήματος» και σε ποσοστό 13,8%, οι ερωτηθέντες απαντούν «η ασφάλεια και ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων».

Παράλληλα το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν κινείται προς τη «σωστή κατεύθυνση» με μόλις το 33,4% να εκφράζει διαφορετική άποψη.

Διαβάστε επίσης