Η ισότητα των φύλων είναι ένας τομέας που απαιτεί, ακόμη, σκληρή δουλειά, όπως διαφαίνεται και από τη δέσμευση πολλών χωρών ανά τον κόσμο να υπάρξει αυτή η ζητούμενη ισότητα έως το 2030.

Οι γυναίκες συνεχίζουν να λαμβάνουν αποδοχές περίπου 20% χαμηλότερες σε σχέση με τους άνδρες και να αντιστοιχούν σε λιγότερο από το ένα τέταρτο των βουλευτών, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών.

Η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, όπως και η ισοτιμία των φύλων σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο, αλλά οι γυναίκες συνεχίζουν να έχουν μικρότερη εκπροσώπηση στον επιχειρηματικό κόσμο.

Πού είναι όμως οι εξαιρέσεις; Καθώς η χρονιά φθάνει στο τέλος της, το Thomson Reuters Foundation παρουσιάζει γυναίκες από όλο τον κόσμο που πρωτοπόρησαν φέτος στον δικό τους τομέα.