ΑΓΟΡΕΣ

Με την «βούλα» της ΤτΕ οι δόσεις στις ρυθμίσεις Κατσέλη

Με την «βούλα» της ΤτΕ οι δόσεις στις ρυθμίσεις Κατσέλη
Matt Cardy/Getty Image/Ideal Image

Με την... βούλα της Τράπεζας της Ελλάδος θα ορίζεται η ικανότητα του κάθε δανειολήπτη να αποπληρώνει δόσεις, με τις τράπεζες να ζητούν πάσης φύσεως στοιχεία και να κάνουν διασταυρώσεις ακόμη και για το τελευταίο... σεντ εισοδήματος.

Η Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ εξειδικεύει τα κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και θα αποτελεί τη... Βίβλο για να γίνονται ρυθμίσεις δανείων στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.

Κάθε λογής έσοδα (μισθοί, συντάξεις, εταιρικές συμμετοχές, εκμετάλλευση ακινήτων), αλλά και πλήρες... εξοδολόγιο (διατροφή, υγεία, μεταφορές, φόροι κ.α.) θα μπαίνουν στην εξίσωση για να βγάζουν το αποτέλεσμα με βάση το οποίο θα αποφασίσει το δικαστήριο τη δόση.

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, ο προσδιορισμός της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη βασίζεται στην τρέχουσα και στη μελλοντική ικανότητα του για αποπληρωμή του συνόλου της οφειλής με βάση αξιόπιστες και ρεαλιστικές παραδοχές στηριζόμενες στις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» όχι μόνο τις δικές του, αλλά και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του.

Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης θα υπολογίζονται κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης του δανειολήπτη για υπαγωγή στον ν. 3869/2010, γνωστό ως νόμο Κατσέλη ("Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων") και θα τεκμηριώνονται από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα έχει καταθέσει στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με την αίτηση.

Βάση του υπολογισμού της μελλοντικής ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της τρέχουσας ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη υποκείμενο σε καταρχήν σταδιακή προσαύξηση ποσοστού 5% ανά πενταετία. Αυτό το ποσοστό μπορεί να αλλάζει: (α)στην περίπτωση που βασίζεται σε προσδοκία μελλοντικής αύξησης ή σε εκτίμηση μελλοντικής μείωσης του εισοδήματος του οφειλέτη από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον αυτή τεκμηριώνεται επαρκώς και (β) στην περίπτωση που βασίζεται σε οικειοθελή δέσμευση του οφειλέτη να μειώσει τις δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι προφανείς λόγοι που καθιστούν μη ρεαλιστική την προοπτική μείωσης των δαπανών διαβίωσης.

Για την εκτίμηση θα λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη:

• το τρέχον επίπεδο δαπανών σε σχέση με τις εύλογες δαπάνες,
• η ηλικία του οφειλέτη,
• ο αριθμός και ηλικία των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του,
• τυχόν προβλήματα υγείας του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του,
• οι συνθήκες της αγοράς ή του κλάδου δραστηριότητας του οφειλέτη ή του εργοδότη αυτού.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ