ΑΓΟΡΕΣ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα έκδοση του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα έκδοση του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG
ATHEX

Τη δημοσιοποίηση της νέας έκδοσης 2024 του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ΕSG ανακοίνωσε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο πλαίσιο των συνεχών δράσεων που υλοποιεί για την ανάδειξη των βιώσιμων επενδύσεων στην ελληνική κεφαλαιαγορά, με στόχο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, μεταξύ άλλων χρηματιστηρίων παγκοσμίως, που έχουν εκδώσει αντίστοιχες οδηγίες προς τις εταιρείες.

Ο Οδηγός αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο με το οποίο εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες μπορούν να προσδιορίσουν τους παράγοντες ESG που θα πρέπει να διαχειρίζονται και να δημοσιοποιούν βάσει της αρχής της διπλής ουσιαστικότητας (Double Materiality).

Ο Οδηγός Δημοσιοποίησης ESG Πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2019 και εμπλουτίστηκε το 2022 σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα και νομοθεσίες. Το περιεχόμενο και οι νέες μετρήσεις της έκδοσης 2024 λαμβάνουν υπόψη τις πιο πρόσφατες κανονιστικές εξελίξεις σχετικά με τις αναφορές βιωσιμότητας, όπως Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), European Sustainability Reporting Standards (ESRS), Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), EU Taxonomy και United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

  • Δείτε εδώ τον νέο οδηγό:
Οδηγός ESG - ΧΑ

Η τρίτη έκδοση του Οδηγού υπογραμμίζει τον στόχο του Χρηματιστηρίου Αθηνών για διαρκή ενίσχυση των εργαλείων που διαθέτουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ενημερώνονται για τις συνεχείς εξελίξεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση ESG πληροφοριών. Για τη νέα αυτή έκδοση του Οδηγού, που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τις εταιρείες για τη δημοσιοποίηση των Μη Χρηματοοικονομικών πληροφοριών της χρήσης 2023, ελήφθησαν υπόψη παρατηρήσεις και σχόλια από τους Deloitte, dss+, EY, Grant Thornton, KPMG, PwC και ResNovae.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ