ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Fitch: Στο 3,5% η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2022

Fitch: Στο 3,5% η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2022
Για το 2023 η Fitch προβλέπει ανάπτυξη 3,2% έναντι αρχικής εκτίμησης για 4%. AP Photo

Στο 3,5% θα διαμορφωθεί η ανάπτυξη στη χώρα μας στο τέλος του 2022, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Fitch.

Πρόκειται για πρόβλεψη χαμηλότερη από την αρχική εκτίμηση στο οίκου που είχε θέσει τον πήχη στο 4,1%. Αντίστοιχα, για το 2023 η Fitch προβλέπει ανάπτυξη 3,2% έναντι αρχικής εκτίμησης για 4%.

Όπως αναφέρει σχετικά, ο λόγος για τη μείωση των σχετικών προβλέψεων είναι οι υψηλότερες τιμές σε αγαθά και υπηρεσίες, η χαμηλότερη εμπιστοσύνη και της ασθενέστερης ανάπτυξης σε βασικούς εμπορικούς εταίρους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τράπεζες: «φρένο» σε νέα ομόλογα και αναχρηματοδότηση χρέους

Αντίστοιχα, αναφερόμενη στα εγχώρια συστημικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η Fitch εκτίμησε πως θα αναβάλουν την έκδοση νέων ομολόγων και την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου χρέους λόγω της αυξημένης αστάθειας της αγοράς αλλά και του διευρυμένου κόστους χρηματοδότησης λόγω των ευρύτερων πιστωτικών spreads.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν περιθώριο μέχρι το τέλος του 2025 για να προχωρήσουν στην αναχρηματοδότηση του δανεισμού τους ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις που φέρνει η Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). Για να πετύχουν το στόχο αυτό, η Fitch εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να αντλήσουν επιπλέον περίπου 12 δισ. ευρώ δεδομένων των μεταβατικών συνολικών κεφαλαίων τους στο τέλος του 2021.

Ειδική αναφορά κάνει ο οίκος αξιολόγησης και στο πρόγραμμα «Γέφυρα», το οποίο και αφορά τα ακίνητα των ευάλωτων νοικοκυριών. Όπως αναφέρει, το «ξεπάγωμα» της κρατικής στήριξης αποτελεί μέτριο ρίσκο για την ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών.
Σε απόλυτους αριθμούς, το πρόγραμμα «Γέφυρα» αφορά σε δάνεια 8 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του 2021, ποσό που αντιστοιχεί στο 6% των ακαθάριστων δανείων, εξαιρουμένων των τιτλοποιήσεων των ελληνικών τραπεζών. Από αυτά, μέχρι σήμερα μόνο το 5% περίπου των δανειοληπτών έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όμως, σύμφωνα με τη Fitch, εάν καθυστερήσει η οικονομική ανάκαμψη η ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών ενδέχεται να επιδεινωθεί.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ