ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνεργασία Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών–Elevate Greece για την καινοτομία και επιχειρηματικότητα

Συνεργασία Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών–Elevate Greece για την καινοτομία και επιχειρηματικότητα
Το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστο Δήμα και τον τέως Πρόεδρο της Ε.Ε.Ν.Ε, Δρ. Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο.

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών και το ElevateGreece, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστο Δήμα και τον τέως Πρόεδρο της Ε.Ε.Ν.Ε, Δρ. Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο.

Στόχοι της συνεργασίας όπως επισημαίνεται είναι η ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων και του οικοσυστήματος καινοτομίας, η καλλιέργεια μίας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας που να κεφαλαιοποιεί τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της συνεργατικότητας σε όλο το φάσμα του ελληνικού επιχειρείν με γέφυρες εξωστρέφειας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας και της προώθησης των σύγχρονων επιχειρηματικών ιδεών θα υλοποιηθούν ενέργειες δικτύωσης των μελών της Ε.Ε.Ν.Ε με τις επιχειρήσεις του Elevate Greece και θα δημιουργηθούν συμμαχίες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας με μεγάλους τεχνολογικούς εταίρους, μεγιστοποιώντας το όφελος για όλα τα μέρη.

Η Ε.ΕΝ.Ε θα στηρίξει την αναπτυξιακή δυναμική του νεοφυούς επιχειρείν σε πεδία αιχμής, με αναζήτηση στρατηγικών εταίρων, προώθηση των προτάσεων και ιδεών τους στα μέλη της, πραγματοποίηση εργαστηρίων ανάπτυξης ικανοτήτων, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας και συζητήσεων, ώστε να παραχθεί υπεραξία και για τις δύο πλευρές.

Στην ομιλία του, ο Δρ. Αποστολόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμερα, το νεοφυές οικοσύστημα αποτελεί εκ των πλέον υποσχόμενων πυλώνων ανάπτυξης. Αριθμεί κατ’ εκτίμηση 1.500-2.000 επιχειρήσεις και αξιόπιστοι φορείς προβλέπουν ότι η συμβολή του οικοσυστήματος δύναται να προσεγγίσει το 10% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια. H αλληλεπίδραση των οικοσυστημάτων έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, τόσο για το παραδοσιακό επιχειρείν όσο και για το οικοσύστημα της καινοτομίας. Οι δύο σφαίρες χρειάζονται και συμπληρώνουν η μία την άλλη».

Από την πλευρά του ο κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Άλλη μια σημαντική συμφωνία για την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων και του οικοσυστήματος καινοτομίας. Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Elevate Greece και της E.EN.E – Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών».

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο νέος πρόεδρος της Ε.Ε.Ν.Ε Κρίστιαν Χατζημηνάς ανέφερε: «Η υποστήριξη της καινοτομίας αποτελεί στρατηγική επιλογή της Ε.ΕΝ.Ε. Η καινοτομία συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την παραγωγή νέας γνώσης και κατ’ επέκτασιν, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας».

Επισημαίνεται πως η θεσμική αυτή πρωτοβουλία αποτελεί την κορύφωση μίας συστηματικής δεκαετούς προσπάθειας της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών να αναπτύξει μία δυναμική σχέση με τη startup σκηνή. Στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ξεχώρισαν τα εργαστήρια ανταλλαγής εμπειρίας, η ενσωμάτωση δυναμικών startups στην Ένωση, η πλατφόρμα διάδρασης με πολλαπλασιαστές του οικοσυστήματος στην Ελλάδα και η σύνδεσή τους με το εξωτερικό, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη σχέση που ξεκίνησε με το Ισραήλ το 2014.

Παράλληλα η Ε.ΕΝ.Ε ανέπτυξε γέφυρες εξωστρέφειας και προς άλλα σημαντικά επιχειρηματικά κέντρα, όπως στις ΗΠΑ, στη Γαλλία και στη Μεγάλη Βρετανία. Μεταξύ άλλων, η Ε.ΕΝ.Ε επισήμανε την ανάγκη αλλαγής του τρόπου με τον οποίο θα προσεγγίζεται η ομογένεια, με συγκεκριμένα και αξιόπιστα business plans και συνεργασίες στη βάση αμοιβαίου οφέλους, δίκαιου καταμερισμού ρίσκου και αποφασιστικής συνεπένδυσης, με κεντρικό ρόλο στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Η στρατηγική αυτή επεκτάθηκε και στο νεοφυές οικοσύστημα, με έμφαση στην ελληνική καινοτομία και εστίασε σε περιπτώσεις που μπορούν να είναι «scalable» και ανταγωνιστικές, με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών και τη δημιουργία συμμαχιών που προάγουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ