ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αύξηση 38,9% στον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Αύξηση 38,9% στον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2022, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 1,3%. INTIME

Άνοδο 38,9% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, στο σύνολο της εγχώριας και της εξωτερικής αγοράς τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του Ιουλίου 2021 και έναντι αύξησης 25,1% που καταγράφηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2021 με το 2020.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σε επίπεδο μηνός, δηλαδή τον Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2022, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 1,3%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2021 – Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2020 – Ιουλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 38,0%, έναντι αύξησης 6,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Αναλυτικά:

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη κατά 38,9% τον μήνα Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021, προήλθε:

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

    Αύξηση κατά 39,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγής βασικών μετάλλων.

    Αύξηση κατά 22,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

  2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

    • Αύξηση κατά 39,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς • Αύξηση κατά 38,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια αγορά, η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 39,3% τον μήνα Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με πέρσι προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας

• Αύξηση κατά 39,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, βιομηχανίας τροφίμων.

• Αύξηση κατά 19,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική αγορά η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 38,1% τον μήνα Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

Αύξηση κατά 38,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής βασικών μετάλλων, βιομηχανίας τροφίμων.

Αύξηση κατά 24,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Αύξηση κατά 44,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης

Αύξηση κατά 26,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ