ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Εκταμιεύθηκαν 1,696 δισ. ευρώ για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Υπουργείο Ανάπτυξης: Εκταμιεύθηκαν 1,696 δισ. ευρώ για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Ο τελικός προϋπολογισμός του ΠΔΕ έκλεισε αυξημένος κατά 1 δισ. ευρώ συγκριτικά με τον αρχικό προϋπολογισμό του ΠΔΕ 2022 ΑΠΕ ΜΠΕ

Το 100% του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), εκταμιεύθηκε το 2022, ήτοι 1,696 δισ. ευρώ, με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να σχολιάζει πως ήταν «μία απόλυτα θετική χρονιά».

Στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, όπου περιλαμβάνονται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, η εκτέλεση ανήλθε στο ύψος των 6,486 δισ. ευρώ, ποσοστό 91,30%.

Μαζί με τις εκταμιεύσεις των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 2,84 δισ. ευρώ, σε ποσοστό 100,97%, οι συνολικές εκταμιεύσεις του ΠΔΕ ανήλθαν στο ποσό των 11,025 δισ. ευρώ, ενισχύοντας την πραγματική οικονομία με σημαντικούς πόρους.

Σημειώνεται ότι ο τελικός προϋπολογισμός του ΠΔΕ έκλεισε αυξημένος κατά 1 δισ. ευρώ συγκριτικά με τον αρχικό προϋπολογισμό του ΠΔΕ 2022. Ακόμη οι αρχικές πιστώσεις για τις Περιφέρειες της χώρας ενισχύθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και ήταν αυξημένες κατά 75% σε σχέση με το 2019.

Τα αιτήματα πληρωμής προς την Ε.Ε. για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ και τα Λοιπά Προγράμματα ανήλθαν στα 3,920 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τα δημόσια έσοδα. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι η χώρα μας είναι το πρώτο κράτος-μέλος της Ε.Ε. που απέστειλε εντός του 2022 το πρώτο αίτημα πληρωμής της για τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, ύψους 119,4 εκατ. ευρώ για το Πρόγραμμα Μεταφορές 2021-2027.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ