ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΟΟΣΑ: Τι προβλέπει για την Ελλάδα το 2023 - Οι 14 προτάσεις

ΟΟΣΑ: Τι προβλέπει για την Ελλάδα το 2023 - Οι 14 προτάσεις
Ο ΟΟΣΑ θεωρεί πως σημαντική βοήθεια στη βελτίωση των όρων του δανεισμού του δημοσίου θα φέρει η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας (AP Photo/Petr David Josek, File)

Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,7%, «φρένο» στον ρυθμό της ανάπτυξης στο 1,1% το 2023, πτώση του δημόσιου χρέους στο 170,7% φέτος και αποτελεσματική εφαρμογή του Ελλάδα 2.0, εφόσον διατηρηθεί το πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,5%, προβλέπει στην ειδική έκθεση του για την Ελλάδα ο ΟΟΣΑ.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής Οργανισμός επισημαίνει ότι η προσπάθεια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να συνεχιστεί σε όλα τα κρίσιμα πεδία, με στόχο τη συνέχιση της ανάκαμψης της οικονομίας και τη διατήρηση του μεταρρυθμιστικού momentum.

Μάλιστα, ο ΟΟΣΑ θεωρεί πως σημαντική βοήθεια στη βελτίωση των όρων του δανεισμού του δημοσίου θα φέρει η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση του χρέους στο 100% του ΑΕΠ έως το 2060 και η οποία, πως εξηγεί, έχει καθυστερήσει λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της γενικότερης αβεβαιότητας στη διεθνή Οικονομία.

Μακροοικονομικοί δείκτε και προβλέψειςΟΟΣΑ

Δείτε εδώ αναλυτικά την οικονομική έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα:

Οικονομική έκθεση ΟΟΣΑ

Οι 14 προτάσεις

Προς την κατεύθυνση της υπέρβασης των χρόνιων προβλημάτων της οικονομίας ο ΟΟΣΑ έκανε 14 προτάσεις:

Αυτές είναι:

 1. Επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2013 και στη συνέχεια την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων τουλάχιστον 1,5% έως 2% του ΑΕΠ. Καλά στοχευμένα, προσωρινά μέτρα στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών και χρήση έκτακτων εσόδων της οικονομίας για δημοσιονομικά αποθεματικά για κάλυψη ενδεχόμενων απρόβλεπτων νέων υποχρεώσεων.
 2. Ταχεία εφαρμογή μεταρρυθμίσεων διαχείρισης των δημοσίων επενδύσεων, δίνοντας προτεραιότητα στο προσωπικό καισε κέντρα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η υλοποίηση του Ελλάδα 2.0 και του νέου ΕΣΠΑ. Σχεδιασμός για την επέκταση των δημοσίων επενδύσεων μετά το 2026 (όταν θα ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) ώστε να μην επιστρέψει η χώρα σε επενδυτικό κενό.
 3. Βελτίωση της ικανότητας της κεντρικής διοίκησης, κυρίως των υπουργείων, για πρόσβαση, και ανάλυση της απόδοσης των δημοσίων επενδύσεων.Δημιουργία μιας μεσοπρόθεσμης προοπτικής των τάσεων των δαπανών και των επιπτώσεων κάθε μέτρου πολιτικής που υλοποιεί το δημόσιο.
 4. Συγκράτηση του συνολικού αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων με την προώθηση ανακατανομής προσωπικού σε τομείς που υπάρχουν ελλείψεις.
 • Ενίσχυση των προσλήψεων στις δημόσιες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία ανταποκρίνεται στις ανάγκες δεξιοτήτων των διαφόρων φορέων και στον αυξανόμενο ανταγωνισμό για δεξιότητες
 • Ενοποίηση κατακερματισμένων δραστηριοτήτων, όπως οι δημόσιες συμβάσεις σε ειδικούς φορείς. Ανάπτυξη και απαίτηση χρήσης συμφωνιών - πλαισίων για κοινές δημόσιες προμήθειες.
 1. Συνέχιση της ψηφιοποίησης του δημοσίου και της διοικητικής απλούστευσηςστις συναλλαγές του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, δίνοντας προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις της εργασιακής διαδικασίας και στην αύξηση των δεξιοτήτων.
 2. Συνέχιση των αλλαγών στον φορολογικό τομέα με διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
 • Αύξηση του πραγματικού φορολογικού συντελεστή για τα διανεμόμενα κέρδη κεφαλαίου (τα οποία, όπως σημειώνεται, είναι από τα χαμηλότερα στις χώρες του ΟΟΣΑ), με παράλληλη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τα μεσαία εισοδήματα
 • Τακτικές και ολοκληρωμένες ανασκοπήσεις του κόστους και των οφελών όλων των φορολογικών απαλλαγών και επιδοτήσεων, επισημαίνοντας αυτές που ισχύουν για τα ορυκτά καύσιμα, αλλά και ορισμό ενός χρονοδιαγράμματος στο οποίο αυτές οι φορολογικές δαπάνες θα μηδενιστούν.
 • Προτείνει επίσης τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, κυρίως των αυτοαπασχολούμενων.
 1. Στην κατεύθυνση της μείωσης της ανεργίας ο ΟΟΣΑ προτείνει προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αμειβόμενη απασχόληση, μεταξύ άλλων καιενθάρρυνση των χώρων εργασίας να υιοθετήσουν πιο ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.
 • Ενίσχυση των κινήτρων για τους εργοδότες για πρόσληψη νέων εργαζομένων με περιορισμένη εμπειρία.
 • Εισαγωγή κινήτρων για τη διασφάλιση της υιοθέτησης της νέας άδειας πατρότητας μετ' αποδοχών.
 • Κίνητρα για υποδομές ποιοτικής, χαμηλού κόστους φροντίδας για μικρά παιδιά και ηλικιωμένους συγγενείς.
 • Εφαρμογή συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, αναπτυσσόμενες απαιτήσεις αμοιβαίων υποχρεώσεων που επικεντρώνονται σε προσαρμοσμένα προσωπικά σχέδια δράσης.
 • Ενδεχόμενη αντικατάσταση των επιδομάτων ανεργίας που παρέχονται σε Εγγεγραμμένους ανέργους με στοχευμένη εισοδηματική στήριξη.
 • Μείωση στα διαδικαστικά εμπόδια στην αναγνώριση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν εκτός Ελλάδος.
 1. Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω εξυγίανση των τραπεζών,ο ΟΟΣΑ προτείνει την ταχεία εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εντάχθηκαν στο σχέδιο «Ηρακλής».
 • Προτροπή στις τράπεζες να οικοδομήσουν τις κεφαλαιακές τους βάσεις αυξάνοντας τα οργανικά κέρδη και εξετάζοντας τις απαιτήσεις άντλησης κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας.
 • Στενή παρακολούθηση στην εκταμίευση και ανάκτηση των δανείων που παρέχει το δημόσιο για ιδιωτικές επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αθέτησης αποπληρωμής τους από τους δικαιούχους
 • Ενθάρρυνση της ανάπτυξης της μη τραπεζικής χρηματοδότησης μέσω ρυθμίσεων για τη διασφάλιση διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα χαρτοφυλάκια και τις πλατφόρμες δανείων
 • Επέκταση και επιδότηση της πρόσβασης σε εκπαίδευση διαχείρισης ποιότητας για μικρές και διαχείρισης μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης τους.
 1. Ενίσχυση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και άλλων ανεξάρτητων αρχών ώστε να βελτιωθεί ο ανταγωνισμός και η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών.
 • Μείωση των εμποδίων εισόδου σε οικονομικές δραστηριότητες δίνοντας προτεραιότητα στις επαγγελματικές υπηρεσίες και ολοκλήρωση του κτηματολογίου.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης, με οριζόντια μέτρα για την επανεξέταση και την απλούστευση όλων των διοικητικών διαδικασιών.
 • Ολοκλήρωση των εθνικών χωροταξικών σχεδίων, ενοποιώντας την ευθύνη για τον σχεδιασμό σε μια εθνική αρχή.
 1. Σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης της οικονομίας,ο ΟΟΣΑ προτείνει την αύξηση μεσοπρόθεσμα των τιμών για τα δικαιώματα των εκπομπών ρύπων, τουλάχιστον στο επίπεδο της ΕΕ, παράλληλα με τη θέσπιση προσωρινών μέτρων που θα βοηθήσουν την προσαρμογή της κατανάλωσης των νοικοκυριών.
 2. Αύξηση των επενδύσεων για δημόσιες μεταφορές
 3. Θέσπιση ενός χρονοδιαγράμματος για χαμηλότερα επίπεδα ενεργειακής κατανάλωσης στα υπάρχοντα κτίρια με ορίζοντα εφαρμογής το 2050.
 4. Θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης των κτηρίων απέναντι από φυσικές καταστροφές.
 5. Θέσπιση νέων εργασιακών πρακτικών και προγράμματα εκπαίδευσης εργαζομένων στους στόχους της πράσινης μετάβασης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ