ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΙΚ: «Πράσινο φως» για τη δεύτερη πληρωμή 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

ΥΠΟΙΚ: «Πράσινο φως» για τη δεύτερη πληρωμή 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
«πράσινο φως» πήρε το ελληνικό αίτημα το οποίο κατατέθηκε στις 30/9/22 και περιλαμβάνει επιδοτήσεις ύψους 1,72 δισ. ευρώ και δάνεια αξίας 1,84 δισ. ευρώ ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / INTIME NEWS

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα που υπέβαλε η Ελλάδα για τη δεύτερη πληρωμή από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ύψους 3,6 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, «πράσινο φως» πήρε το ελληνικό αίτημα το οποίο κατατέθηκε στις 30/9/22 και περιλαμβάνει επιδοτήσεις ύψους 1,72 δισ. ευρώ και δάνεια αξίας 1,84 δισ. ευρώ, αφού ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα 28 προβλεπόμενα ορόσημα.

Από αυτά, 19 αφορούν σε μεταρρυθμίσεις, 6 σε επενδύσεις, ενώ 3 ορόσημα -που εκπληρώθηκαν νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό- σε δάνεια, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται πως σε επίπεδο πληρωμών, η εκταμίευση των πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώνεται σε 3.149.744.081 ευρώ.

Μάλιστα, μόνο το 2022 ανήλθε σε 2.843.203.079 ευρώ, επιτυγχάνοντας το 101% του αναθεωρημένου στόχου εκταμιεύσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026. Το ΤΑΑ, στο 40% της πορείας του, έχει εντάξει το 75% των έργων και έχει εκταμιεύσει το 17% των πόρων.

Επιδοτήσεις και δάνεια

Υπενθυμίζεται πως στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» έχουν ενταχθεί, προς το παρόν, 440 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 13,7 δισ. ευρώ, τα οποία εμπίπτουν στους τέσσερις βασικούς πυλώνες του Σχεδίου, δηλαδή στην «Πράσινη μετάβαση», στην «Ψηφιακή μετάβαση», σε «Απασχόληση - Δεξιότητες - Κοινωνική Συνοχή» και σε «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας».

Παράλληλα, στο «Ελλάδα 2.0» έχουν υποβληθεί, προς το παρόν, 291 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους 10,53 δισ. ευρώ (δάνεια ΤΑΑ: 4,5 δισ. ευρώ, κεφάλαια τραπεζών: 3,51 δισ. ευρώ και ίδια συμμετοχή επενδυτών: 2,52 δισ. ευρώ) που αφορούν σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας (βιομηχανία, λιανικό εμπόριο, ηλεκτροπαραγωγικές επενδύσεις - ΑΠΕ, τηλεπικοινωνίες, τουρισμό και υπηρεσίες).

Ήδη για 68 από τα 291 έχουν υπογραφεί δανειακές συμβάσεις (μεσοσταθμικό επιτόκιο: 1,2% και μέση διάρκεια αποπληρωμής δανείων: 11 έτη), με συνολικό προϋπολογισμό 3,22 δισ. ευρώ (δάνεια ΤΑΑ: 1,20 δισ. ευρώ, κεφάλαια τραπεζών: 1,28 δισ. ευρώ και ίδια συμμετοχή επενδυτών: 741 εκατ. ευρώ).

Από το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων, 167 ύψους 2,25 δισ. ευρώ, προέρχονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Με αφορμή την έγκριση της δεύτερης πληρωμής από το ΤΑΑ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε:

«Το 2023 ξεκινάει με μία, εξαιρετικά, θετική είδηση για την ελληνική οικονομία. Με τη δεύτερη πληρωμή, ύψους 3,6 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι πόροι που εισρέουν στη χώρα μας από αυτό το πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο υπερβαίνουν τα 11 δισ. ευρώ. Είναι μία σημαντική ανάσα ρευστότητας, δεδομένου του κλίματος αβεβαιότητας που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία. Το γεγονός ότι τα χρήματα των δανείων έρχονται πολλούς μήνες νωρίτερα, έχει και αξιόλογο δημοσιονομικό όφελος για τη χώρα, για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το εξαιρετικά πετυχημένο πρόγραμμα. Το “Ελλάδα 2.0” αποδίδει καρπούς, με την υλοποίησή του να οδηγεί σε ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο οικονομικό μοντέλο, σε ένα πιο ανθεκτικό δίκτυο κοινωνικής ασφάλειας και στην περαιτέρω ψηφιοποίηση του Κράτους, που διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών.

Τα 28 ορόσημα

Λογαριασμός ΑΠΕ - Τροποποίηση ν.4001/2011 - Έναρξη ισχύος όλων των συναφών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κωδίκων από τα υπουργεία, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ)

Λογαριασμός ΑΠΕ - Μεταρρυθμίσεις της αγοράς και απλούστευση της αδειοδότησης

Αποκατάσταση των εδαφών (νόμος-πλαίσιο)

Δημόσιες μεταφορές - Έναρξη ισχύος της ρύθμισης της αγοράς για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας (λεωφορεία)

Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜμΕ - Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Έναρξη ισχύος νομοθεσίας σχετικά με τη στρατηγική για τη διά βίου μάθηση

Νομοθεσία για την παροχή προσωπικής βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρία και ανάπτυξη της πρώτης φάσης του πιλοτικού προγράμματος

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) - Έναρξη ισχύος νομικού πλαισίου

Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου - Χάρτης πορείας κανονιστικών αποφάσεων

Υπεραπόσβεση για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις ΜμΕ

Νομοθεσία για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Νομοθεσία για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

Αύξηση της ικανότητας κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας

Δημόσια διοίκηση - Δρομολόγηση συστήματος αμοιβής βάσει επιδόσεων

Κατάρτιση - Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι

Κεφαλαιαγορές, εποπτεία, ψηφιοποίηση των εποπτικών διαδικασιών, Ένωση Κεφαλαιαγορών

Νομοθεσία σχετικά με τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ερευνητικά κέντρα

Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών στον Ε-65

Μεταρρυθμιστικός νόμος για το σιδηροδρομικό τομέα

Τουριστική ανάπτυξη: μεταρρυθμίσεις για τουριστικούς λιμένες

Στρατηγικές επενδύσεις - νομοθετική μεταρρύθμιση

Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον τομέα της μεταποίησης

Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για βιομηχανικά πάρκα

Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα - Έναρξη προγράμματος

Σύμβαση για την πλατφόρμα ιδίων κεφαλαίων

Συμφωνία συνεισφοράς του InvestEU

Υπογραφή πιστώσεων ύψους 586,4 εκατ. ευρώ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους

Η πορεία υλοποίησης του «Ελλάδα 2.0»

➢ Το «Ελλάδα 2.0» ήταν το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο που κατατέθηκε (27.4.2021) στην ΕΕ και το τρίτο που έλαβε τη θετική της αξιολόγηση (17.6.2021) και την έγκριση του ECOFIN (13.7.2021).

➢ Η προχρηματοδότηση, που εκταμιεύθηκε στις 9.8.2021, αντιστοιχεί στο 13% (3,96 δισ. ευρώ) των χρημάτων που αναλογούν στην Ελλάδα από το ΤΑΑ.

➢ Η Ελλάδα ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που υπέγραψαν (21.12.2021) με την Επιτροπή τις απαραίτητες Επιχειρησιακές Ρυθμίσεις και η τρίτη (μετά την Ισπανία και τη Γαλλία) που κατέθεσε (29.12.2021) το πρώτο αίτημα πληρωμής, τηρώντας το προβλεπόμενο -στις Επιχειρησιακές Ρυθμίσεις- χρονοδιάγραμμα.

➢ Στις 28.2.2022 η ΕΕ δημοσίευσε τη θετική, προκαταρκτική αξιολόγησή της, επί του πρώτου αιτήματος πληρωμής της Ελλάδας.

➢ Στις 8.4.2022 έγινε η εκταμίευση της πρώτης δόσης, στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0».

➢ Στις 30.9.2022 οι ελληνικές υπέβαλαν το δεύτερο αίτημα πληρωμής από το ΤΑΑ, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τα 28 προβλεπόμενα ορόσημα.

➢ Η Ελλάδα ήταν μια από τις πέντε πρώτες χώρες που υπέβαλαν αίτημα εκταμίευσης της δεύτερης πληρωμής από το ΤΑΑ. Ήταν, μάλιστα, η πρώτη που κατέθεσε αίτημα για την τρίτη πληρωμή (πρόγραμμα δανείων).

➢ Στις 25.11.2022 η ΕΕ εξέδωσε θετική προκαταρκτική αξιολόγηση για το αίτημα της 30ης Σεπτεμβρίου.

➢ Στις 9.1.2023 η αρμόδια Επιτροπή για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ ενέκρινε την εκτελεστική απόφαση της ΕΕ για την εκταμίευση 3,6 δισ. ευρώ.

➢ Η εκταμίευση της δεύτερης πληρωμής θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών.

➢ Το επόμενο αίτημα πληρωμής προγραμματίζεται να υποβληθεί από τις ελληνικές αρχές την άνοιξη του 2023.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ