ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνάντηση Γεωργιάδη-προεδρείου Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών για το Νόμο περί «phishing»

Συνάντηση Γεωργιάδη-προεδρείου Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών για το Νόμο περί «phishing»
Τι συζητήθηκε στη συνάντηση.

Συνάντηση με το προεδρείο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ) υπό τον πρόεδρό της, κ. Βασίλη Ράπανο, είχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.

Στη συνάντηση, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, συζητήθηκαν ο τρόπος εφαρμογής του Νόμου για το phishing (ηλεκτρονικό «ψάρεμα» στοιχείων) και το χρονοδιάγραμμα ισχύος του έτσι ώστε να διασφαλιστούν κατά τον καλύτερο τρόπο τα δικαιώματα των καταναλωτών και η συνεργασία τους με τις τράπεζες.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα αποζημίωσης των καταναλωτών από τις τράπεζες σε περίπτωση που πέσουν θύματα ηλεκτρονικής απάτης.

Βάσει του νομοσχεδίου η αποζημίωση δίνεται υπό προϋποθέσεις και για ποσό πάνω από 1.000 ευρώ.

Αναλυτικά στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο επισημαίνεται στο άρθρο 22:

  • ο πληρωτής ευθύνεται μέχρι του ανώτατου ποσού των πενήντα (50) ευρώ για τις ζημίες από τη διενέργεια μη εγκεκριμένων πράξεων πληρωμής, οι οποίες προκύπτουν είτε από τη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος μέσου πληρωμών είτε από υπεξαίρεσή του. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει, εφόσον:
    α) η απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση του μέσου πληρωμών δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί από τον πληρωτή πριν από τη διενέργεια πράξης πληρωμής, εκτός αν ο πληρωτής είχε ενεργήσει με δόλο ή
    β) η ζημία είχε προκληθεί από πράξεις ή παραλείψεις υπαλλήλου, αντιπροσώπου ή υποκαταστήματος ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή οντότητας στην οποία ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών είχε αναθέσει τις δραστηριότητές του. Ο πληρωτής ευθύνεται για όλες τις ζημίες που σχετίζονται με κάθε μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμής, που προξένησε από δόλο, καθώς για τη με δόλο αθέτηση των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με το άρθρο 69. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν ισχύει το ανώτατο ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
  • Αν ο πληρωτής είναι καταναλωτής και εφόσον οι ζημιές οφείλονται σε βαριά αμέλεια, ευθύνεται μέχρι του ανώτατου ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας και τις ειδικότερες περιστάσεις υπό τις οποίες το μέσο πληρωμής απωλέσθη, εκλάπη ή υπεξαιρέθηκε.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ