ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έξυπνα Κτήρια: Πώς θα αναβαθμιστούν 120.000 ακίνητα

Έξυπνα Κτήρια: Πώς θα αναβαθμιστούν 120.000 ακίνητα
Προβλέπεται η υποδοχή οπτικής ίνας, η τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και άλλων τεχνολογικών συστημάτων INTIME/ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Με voucher για την αντιστάθμιση του κόστους εγκατάστασης «έξυπνων υποδομών προκειμένου να καταστούν «έξυπνα», προχωρά στο επόμενο στάδιο το πρόγραμμα με τίτλο «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτήρια» / «Smart Readiness».

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις εκτιμήσεις, αναμένεται πως συνολικά 120.000 κτήρια θα υποβληθούν σε τέτοιες εργασίες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 100 εκατ. ευρώ που έχει διασφαλιστεί μέσω του RRF. Μέχρι το τέλος του µήνα ενδέχεται να δημοσιευθεί ο οδηγός του προγράμματος Smart Readiness.

Στόχος του προγράμματος που θεσπίζεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η «Ετοιμότητα για Έξυπνα Κτήρια» με την παροχή οικονομικών κινήτρων στους ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να αντισταθμιστεί το κόστος εγκατάστασης υποδομών, όπως η υποδοχή οπτικής ίνας, τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και άλλων τεχνολογικών συστημάτων.

Με το «Smart Readiness» παρέχεται στους διαχειριστές η δυνατότητα επιλογής του εγκαταστάτη για την υλοποίηση των εργασιών. Συγκεκριμένα, ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης ενός κτηρίου θα προχωράει στην επιλογή της τεχνικής εταιρείας που θα αναλάβει την υλοποίηση των σχετικών εργασιών, μέσω του μητρώου εγκαταστατών. Οι τελευταίοι, για λογαριασμό των δικαιούχων, θα προχωρούν στην υποβολή της αίτησης για την εξασφάλιση του κουπονιού, η οποία θα εγκρίνεται εφόσον πληρούνται τα κριτήρια.

Ενώ στο πλαίσιο των προγραμμάτων που αφορούν παρεμβάσεις στον κτηριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται συμπληρωματικά και ευρύτερες παρεμβάσεις ανακαίνισης για αισθητική και λειτουργική ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτηρίων και κτηριακών μονάδων.

Σημειώνεται πως επιλέξιμα είναι όλα τα κτήρια, εντός των περιοχών παρέμβασης (στις οποίες υπάρχει δίκτυο οπτικών ινών), εκπροσωπούμενα από τους διαχειριστές τους, κατά την οριζόμενη έννοια, πλην των κτηρίων ιδιοκτησίας των φορέων της γενικής κυβέρνησης.

Το πρόγραμμα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικού ύψους 110,4 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και υλοποιείται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ