ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΣΠΑ: Έρχονται οι πρώτες δύο δράσεις – 1 δισ. ευρώ για 56.000 επιχειρήσεις

ΕΣΠΑ: Έρχονται οι πρώτες δύο δράσεις – 1 δισ. ευρώ για 56.000 επιχειρήσεις
Με τις δράσεις «Ψηφιακός μετασχηματισμός» ύψους 300 εκατ. ευρώ και «Πράσινη μετάβαση» 700 εκατ. ευρώ κάνει πρεμιέρα το νέο ΕΣΠΑ.

Αντίστροφη μέτρηση για την προκήρυξη των δύο πρώτων δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ του νέου ΕΣΠΑ, που αφορούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πρόκειται για τις δράσεις «ψηφιακός μετασχηματισμός» ύψους 300 εκατ. ευρώ και «πράσινη μετάβαση» 700 εκατ. ευρώ από τις οποίες εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 56.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ Γιάννη Τσακίρη, ο προγραμματισμός προβλέπει ότι το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» θα έχει προκηρυχθεί έως τις 31 Ιανουαρίου και θα ακολουθήσει η «Πράσινη Μετάβαση».

Πριν από την προκήρυξη των δύο δράσεων του ΕΣΠΑ και την υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Όπως σημείωσε ο κ. Τσακίρης, το νέο ΟΠΣΚΕ είναι πιο σύγχρονο και φιλικότερο προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ενώ είναι διασυνδεδεμένο με τα βασικά συστήματα του κράτους, όπως taxisnet, Εργάνη κλπ. Στόχος του υπουργείου είναι η πλατφόρμα στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αλλά και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα προφίλ είναι να ανοίξει την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου.

«Ψηφιακός μετασχηματισμός»

Tο πρόγραμμα καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, είναι διαρθρωμένο σε 3 Δράσεις.

• Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ:

Αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

• Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγικής τους διαδικασία.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50.000 έως και €650.000, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

• Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ:

Αφορά σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Πράσινη μετάβαση

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων στις επιλέξιμες δαπάνες της δέσμης δράσεων περιλαμβάνονται: κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, όπως και δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δράσεις:

Δράση 1 - Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ. Αφορά σε επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 έως και 1.000.000 ευρώ.

Δράση 2 - Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ. Αφορά σε επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ