ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δήμοι και περιφέρειες στη «μάχη» για τον τουρισμό των 365 ημερών  

Δήμοι και περιφέρειες στη «μάχη» για τον τουρισμό των 365 ημερών  
Oi DMΜOs παρέχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη προϊόντων που θα ενισχύσουν την εμπειρία του επισκέπτη, την ταυτότητα και την έκφραση της επωνυμίας του προορισμού Βασίλης Κικίλιας / DMMOs

Το «στοίχημα» της εξέλιξης της Ελλάδας σε τουριστικό προορισμό 365 ημερών αρχίζει να έρχεται στο προσκήνιο στο με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να καλούνται να παίξουν το δικό τους ρόλο σε αυτή την προσπάθεια

Ρόλο σε αυτή την προσπάθεια αναμένεται να διαδραματίσουν οι οργανισμοί διαχείρισης και προώθησης προορισμών (DMMOs).

Το πλαίσιο λειτουργίας για τους οργανισμούς διαχείρισης προορισμών παρουσιάστηκε χθες σε ειδική εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού και όπως επισημάνθηκε οι DMΜOs μπορούν να εξελιχθούν στη ραχοκοκαλιά των τουριστικών προορισμών, καθώς έχουν ως στόχο την προβολή τους, την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη της βιώσιμης περιφερειακής οικονομίας των τοπικών κοινωνιών.

Επίσης, τονίσθηκε ότι οι DMΜOs παρέχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη προϊόντων που θα ενισχύσουν την εμπειρία του επισκέπτη, την ταυτότητα και την έκφραση της επωνυμίας του προορισμού.

«Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο marketing και management στον τουρισμό, το οποίο επεξεργάστηκε το υπουργείο Τουρισμού, προκειμένου να βοηθήσει τους δήμους και τις Περιφέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη και κυρίως τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη» ανέφερε στην ομιλία του ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Υπογράμμισε ότι τα επιστημονικά- τεχνοκρατικά αυτά στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά καθώς θα «συμβάλλουν στην προσπάθειά που κάνουμε και στο όραμα που έχουμε η Ελλάδα να αποτελεί προορισμό και τις 365 ημέρες του έτους, ενώ ταυτόχρονα θα μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε πολιτικές του μέλλοντος και να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο το τουριστικό μας προϊόν», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, οι οργανισμοί μπορούν είτε να δημιουργηθούν ως ανεξάρτητες οντότητες από τους αναπτυξιακούς οργανισμούς ή εταιρείες των δήμων ή των περιφερειών ή να αποτελέσουν εσωτερικά τμήματα αυτών.

Οι σκοποί ενός οργανισμού διαχείρισης και προώθησης προορισμού αφορούν:

 • Την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη
 • Την προώθηση και την αντικειμενική πληροφόρηση για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος
 • Την δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής
 • Την μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
 • Την εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου
 • Την σύναψη συμβάσεων με σκοπό την τουριστική προβολή
 • Την εκπόνηση μελετών.
 • Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής
 • Την δημιουργία και την διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας
 • Την ανάπτυξη ερευνητικού έργου
 • Την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων
 • Τη σύσταση τοπικού ή περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

Χρηματοδότηση

Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η χρηματοδότηση των DMMOs. Κατά τη διάρκεια της σχετικής παρουσίασης αναφέρθηκε ορισμένες πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Κρατική χρηματοδότηση
 • Φόροι διαμονής
 • Χρηματοδότηση από ΕΕ
 • Ιδιωτική χρηματοδότηση από διάφορους φορείς
 • Έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η λειτουργία αυτών των οργανισμών διαχείρισης προορισμών αναμένεται να διαδραματίσει κρίσιμη σημασία όσον αφορά την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ανάδειξη νέων προορισμών στην Ελλάδα αλλά και την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν αναδεικνύοντας τα κρυφά πλεονεκτήματα που διαθέτουν αρκετές περιοχές της χώρας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ