ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Βιομηχανίες: Το 1/3 συνεχίζει να επενδύει με προσδοκία την ανάπτυξη

Βιομηχανίες: Το 1/3 συνεχίζει να επενδύει με προσδοκία την ανάπτυξη
Τι εκτιμούν οι ελληνικές επιχειρήσεις σχετικά με το επενδυτικό τους πρόγραμμα, σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΒ. Pixabay

Πάνω από το 1/3 των επιχειρήσεων στη βιομηχανία που έχουν ως βασική προσδοκία την ανάπτυξη, επενδύει και θα συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον, όπως προκύπτει από την ετήσια έρευνα του ΣΕΒ για το 2022.

«Οι επιχειρήσεις με την ανάπτυξη ως βασική προσδοκία διαχειρίστηκαν με επιτυχία την κρίση, αξιοποιώντας τη βελτιωμένη οικονομική κατάσταση της χώρας, παράγοντας νέα καινοτόμα προϊόντα, για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, επενδύοντας στον πράσινο / ψηφιακό μετασχηματισμό, αξιοποιώντας τους πόρους της ΕΕ και διευρύνοντας τις συνεργασίες» σημειώνεται στη σχετική έρευνα «O Σφυγμός του Επιχειρείν».

Οι τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις «χωρίζονται» σε τρεις κατηγορίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τις βασικές τους προσδοκίες.

Συγκεκριμένα, παραπάνω από οι μισές, το 51% έχει ως βασική προσδοκία την ανάπτυξη. Στα χαρακτηριστικά τους ξεχωρίζουν ότι αξιοποιούν συστηματικά τους πόρους της ΕΕ ως επενδυτικό στήριγμα (71%), η πράσινη μετάβαση είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξή τους και επενδύουν σε ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό ενώ, αξιοποιούν τη θετική οικονομική εξέλιξη της χώρας.

Το 34% των επιχειρήσεων έχει βασική προσδοκία την ανάταση με τα εξής χαρακτηριστικά: επενδύουν σε νέες στρατηγικές συνεργασίες, συγχρονίζονται με τις τάσεις της αγοράς και αξιοποιούν τη θετική οικονομική εξέλιξη της χώρας. Υστερούν ωστόσο σημαντικά σε πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις ενώ αξιοποιούν τους πόρους της ΕΕ περισσότερο ως κεφάλαια κίνησης.

Τέλος το 15% έχει ως βασική προσδοκία τη σταθερότητα. Οι επιχειρήσεις αυτές, αξιοποιούν (σε ποσοστό 49%) τους πόρους της ΕΕ ως επενδυτικό στήριγμα, η πράσινη μετάβαση είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξή τους, ενώ αξιοποιούν επίσης και τη θετική οικονομική εξέλιξη της χώρας αλλά και τις ευκαιρίες της πανδημίας. Επενδύουν επίσης σε καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες.

Σε ότι αφορά την εκτίμηση για την πορεία των επενδυτικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων για το 2022:

Το 27,7% συνεχίζει τις επενδύσεις. Το 14,3% προχωρά κανονικά το επενδυτικό πρόγραμμα χωρίς καθυστερήσεις και αναβολές και το 13,4% συνεχίζει αλλά αλλά με μειωμένο επενδυτικό πρόγραμμα. Σημειώνεται πως το συνολικό ποσοστό όσων συνεχίζουν τις επενδύσεις, είτε κανονικά, είτε με μειωμένες, «ανεβαίνει» στο 35,3% στις επιχειρήσεις που έχουν ως βασική προσδοκία την ανάπτυξη.

Το 21,7% δηλώνει πως ανέβαλε τις επενδύσεις και θα επανεκτιμήσει την πορεία τους μετά την πανδημία, τον πόλεμο και την ενεργειακή κρίση λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα.

Το 29,7% δεν έχει κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα ούτε σχεδιάζει κάτι. Το 12,6% απαντάει ότι η εταιρεία δεν έχει κάποια ενεργή επένδυση αλλά σχεδιάζει για μετά την πανδημία.

Τέλος, το 6,1% σημειώνει ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας είχε ολοκληρωθεί πριν την πανδημία, τον πόλεμο και την ενεργειακή κρίση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ