ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΛΣΤΑΤ: Στο «κατώφλι» της φτώχειας το 18,8% των Ελλήνων το 2022

ΕΛΣΤΑΤ: Στο «κατώφλι» της φτώχειας το 18,8% των Ελλήνων το 2022
INTIME

Το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού έχει 5,3 φορές μεγαλύτερο εισόδημα από το φτωχότερο 20%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την οικονομική ανισότητα για το 2022.

Να σημειωθεί ότι η οικονομική ανισότητα μεταξύ των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται στο 4,3 έναντι 4,2 το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, η οικονομική ανισότητα μεταξύ των ατόμων κάτω των 65 ετών μειώθηκε κατά 0,8 μονάδες και διαμορφώνεται στο 5,6 έναντι 6,4 το προηγούμενο έτος.

Οι εισοδηματικές «κλίμακες»

Τα στοιχεία της κατανομής του εισοδήματος σε τεταρτημόρια εκφράζουν το ποσοστό του συνολικού εθνικού εισοδήματος που κατέχει κάθε ένα από τέσσερα (ίσα) τμήματα του πληθυσμού.

Συγκεκριμένα, εάν κατατάξουμε τα άτομα του πληθυσμού σε αύξουσα σειρά με βάση το εισόδημά τους (από το μικρότερο στο μεγαλύτερο) και στη συνέχεια χωρίσουμε τον πληθυσμό σε τέσσερα ίσα μέρη (με βάση τον συνολικό αριθμό των ατόμων), προκύπτουν τα εξής:

  • Το 25% του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα, κατέχει το 10,3% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, ποσοστό αυξημένο κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021.
  • Το 25% του πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα, κατέχει το 45,3% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, ποσοστό μειωμένο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021.
  • Το 50% του πληθυσμού με μεσαία εισοδήματα, κατέχουν το 44,4% του εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, ποσοστό μειωμένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για την οικονομική ανισότητα το 2022 (εισοδήματα 2021):

  • σε 13.375 ευρώ ανέρχεται το χαμηλότερο ατομικό ετήσιο εισόδημα για τον πληθυσμό της χώρας με το υψηλότερο εισόδημα και αντίστοιχα
  • σε 6.533 ευρώ ανέρχεται το υψηλότερο ατομικό ετήσιο εισόδημα για τον πληθυσμό με το χαμηλότερο εισόδημα.

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο φτώχειας σχεδόν 2 εκατομμύρια Έλληνες

Το 2022 (περίοδος αναφοράς εισοδήματος το έτος 2021), το 18,8% του συνολικού πληθυσμού της χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σημειώνοντας μείωση κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 742.235 σε σύνολο 4.049.102 νοικοκυριών και τα μέλη τους σε 1.945.199 στο σύνολο των 10.399.329 ατόμων του εκτιμώμενου πληθυσμού της Ελλάδας που διαβιοί σε ιδιωτικά νοικοκυριά.

Να σημειωθεί ότι το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 5.712 ευρώ ετησίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε 11.995 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, και ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο εκτιμήθηκε σε 9.520 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας εκτιμήθηκε σε 18.563 ευρώ.

Ο κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 22,4%, σημειώνοντας μείωση κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021 (23,7%), ενώ για τις ομάδες ηλικιών 18-64 ετών και 65 ετών και άνω ανέρχεται σε 18,9% (20,6% το 2021) και 15,8% (13,5% το 2021), αντίστοιχα.

Σε πέντε Περιφέρειες (Κρήτη, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Ήπειρος και Θεσσαλία) καταγράφονται ποσοστά κινδύνου φτώχειας χαμηλότερα από αυτό του συνόλου της Χώρας, ενώ στις υπόλοιπες οκτώ Περιφέρειες (Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) τα αντίστοιχα ποσοστά είναι υψηλότερα.

Σύμφωα με δήλωση του υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη, «o πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Ενώ, το βάθος κινδύνου φτώχειας μειώθηκε ακόμη περισσότερο, κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες, και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ