ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αυξημένες επενδύσεις «βλέπει» μία στις δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις την επόμενη τριετία

Αυξημένες επενδύσεις «βλέπει» μία στις δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις την επόμενη τριετία
ΑΠΕ ΜΠΕ

Το ύψος των επενδύσεών του εκτιμά πως θα αυξήσει την επόμενη τριετία συγκριτικά με την προηγούμενη, το 43% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενώ μόλις το 10% «βλέπει» επιβράδυνση.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την τακτική μελέτη για τις ΜμΕ, της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, ο τρέχων αναπτυξιακός κύκλος φαίνεται «να κινείται σε στέρεες βάσεις». Oι επενδυτικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν, σε ποσοστό 47% την αύξηση πωλήσεων κυρίως μέσω ενίσχυσης εύρους παραγωγής (16%), αύξησης δυναμικότητας (15%) δαπάνες μαρκετινγκ (10%) και επέκτασης στο εξωτερικό 6%. Σε ποσοστό 53% οι επενδυτικές προτεραιότητας αφορούν σε βελτίωση παραγωγικότητας κυρίως μέσω μέσω ψηφιακών εργαλείων (24%) αναβάθμισης εγκαταστάσεων (20%) και πράσινων επενδύσεων 9%.

Παράλληλα η σταδιακή υποχώρηση των πηγών αβεβαιότητας που έφεραν οι διαδοχικές κρίσεις (πανδημία, ενεργειακή κρίση) μαζί με τις θετικότερες προοπτικές που εμφανίζει η ζήτηση, οδηγούν την πλειονότητα των μικρομεσαίων να αναμένει σταδιακή επιτάχυνση πωλήσεων, με μέση άνοδο της τάξης του 5% για το 2023 και περαιτέρω επιτάχυνση στο 7% την επόμενη τριετία.

Συγκεκριμένα, το 54% εκτιμά αύξηση πωλήσεων το 2023 και 59% για την επόμενη τριετία. Παράλληλα σχεδόν το 40% προγραμματίζει για το 2023 είτε αύξηση προσωπικού είτε αύξηση παγίων, ενώ το 12% να συνδυάζει και τα δύο.

Τι περιμένουν ανά κλάδο

Βελτίωση παρουσιάζει τόσο ο Δείκτης Εμπιστοσύνης όσο και ο στόχος ανάπτυξης για όλους τους κλάδους, αν και διαφορετικής έντασης ενώ ιδιαίτερη δυναμική παρατηρείται στους κλάδους των κατασκευών και υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, στη Βιομηχανία ο Δείκτης Εμπιστοσύνης ΜμΕ διαμορφώθηκε στις 20 μονάδες από 12 το προηγούμενο εξάμηνο, με το ποσοστό των επιχειρήσεων που στοχεύει σε ανάπτυξη να φτάνει το 62% (από 47% το προηγούμενο εξάμηνο). Παράλληλα το 48% αναμένει αύξηση πωλήσεων το 2023 έναντι 7% που περιμένει πτώση.

Στο εμπόριο, ο Δείκτης Εμπιστοσύνης ΜμΕ παρουσίασε βελτίωση 2 μονάδων (8 έναντι 6 το προηγούμενο εξάμηνο), με το 56% να στοχεύει πλέον σε ανάπτυξη (έναντι 47% το περασμένο) και το 52%, αύξηση πωλήσεων.

Στις υπηρεσίες, ο Δείκτης Εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις 29 μονάδες έναντι 10 το προηγούμενο εξάμηνο, με το ποσοστό που στοχεύει σε ανάπτυξη να αγγίζει το 58%, από 47% το προηγούμενο εξάμηνο. Το 63% αναμένει αύξηση πωλήσεων το 2023 έναντι 7% που αναμένει μείωση πωλήσεων.

Τέλος στις κατασκευές παρουσίασε βελτίωση 19 μονάδων - 16 έναντι του -3 το προηγούμενο εξάμηνο) με το ποσοστό των επιχειρήσεων που στοχεύει σε ανάπτυξη να φτάνει το 49%. Επιπλέον το 68% αναμένει αύξηση πωλήσεων το 2023 έναντι μόλις 1% που περιμένει μείωση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ