ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ιδιωτική ασφάλιση (ΕΑΕΕ): Η συνεισφορά στα δημόσια έσοδα φτάνει τα 1,12 δισ. ευρώ

Ιδιωτική ασφάλιση (ΕΑΕΕ): Η συνεισφορά στα δημόσια έσοδα φτάνει τα 1,12 δισ. ευρώ
ΕΑΕΕ

Στα 1,12 δισ. ευρώ ανέρχεται η συνολική συνεισφορά του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης στα δημόσια έσοδα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Παράλληλα, στα 2,5 δισ. ευρώ ανέρχεται η συνεισφορά του σε όρους ΑΕΠ, καθώς για κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης δηµιουργούνται επιπλέον 3 ευρώ στην ελληνική οικονοµία

Σημαντική είναι και η συνεισφορά στην απασχόληση, συμβάλλοντας με 49.700 θέσεις εργασίας. Μάλιστα, σημειώνεται πως κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης υποστηρίζει άλλες 5,7 θέσεις εργασίας.

Στην έκθεσης της η ΕΑΕΕ αναφέρει πως οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι ισχυροί μακροπρόθεσμοι επενδυτές με επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της τάξεως των 17,4 δισ. ευρώ και τονίζει πως είναι εργοδότες µε σηµαντικό κοινωνικό αποτύπωµα και συµβάλλουν µε πάνω από 1 δισ. ευρώ στα δηµόσια έσοδα.

Προοπτική ανάπτυξης

Όπως αναφέρει η ΕΑΕΕ: «Η ιδιωτική ασφάλιση παρέχει ένα δίχτυ ασφαλείας στην ελληνική κοινωνία και από την άποψη αυτή, η ασφάλιση ισοδυναµεί µε προοπτική για το µέλλον».

Πηγή: ΙΟΒΕ

Αξίζει να σημειωθεί πως, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) µε βάση τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες του Solvency II, το οποίο είναι το πλέον σύγχρονο σύστηµα χρηµατοοικονοµικής εποπτείας στον κόσµο και έχει στόχο την κεφαλαιακή θωράκιση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων µέσω ακραίων σεναρίων.

Αναλυτικότερα, οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις:

  • Διαθέτουν στο σύνολό τους δείκτη φερεγγυότητας 184,6%.
  • Διαθέτουν σχεδόν διπλάσια κεφάλαια από τα απαιτούµενα από τη νομοθεσία.
  • Διαθέτουν συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement-SCR) 2 δισ. ευρώ, και 3,6 δισ. ευρώ σε συνολικά επιλέξιµα ίδια κεφάλαια των εταιριών.

Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή εµπειρία, ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης έχει προοπτικές για ακόµη µεγαλύτερη ανάπτυξη, καλύπτοντας το µεγάλο κενό προστασίας που υπάρχει στην Ελλάδα και συµβάλλοντας ευεργετικά στη σταθεροποίηση της οικονοµίας της χώρας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ