ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εύσημα ΟΟΣΑ στην Ελλάδα - Λιγότερα εμπόδια για τις επιχειρήσεις

Εύσημα ΟΟΣΑ στην Ελλάδα - Λιγότερα εμπόδια για τις επιχειρήσεις

ΟΟΣΑ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λιγότερα είναι πλέον τα εμπόδια εισόδου και επέκτασης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σύμφωνα με την έκθεση του Δείκτη Αγοράς Προϊόντων (PMR) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Συγκεκριμένα, ο ΟΟΣΑ στην έκθεση του δίνει «εύσημα» στην Ελλάδα για τα βήματα που έχει κάνει προς την σωστή κατεύθυνση, σε ό,τι αφορά στο πόσο ελκυστική και προσβάσιμη είναι η οικονομία της στις επιχειρήσεις, αλλά και στο κατά πόσο συμμετέχει το κράτος σε αυτή.

Κοντά στον μέσο όρο της Ευρώπης

Με οδηγό ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα καταγράφει σήμερα σημαντική βελτίωση, σε σχέση με το 2018 και βρίσκεται πλέον κοντά στον μέσο όρο.

Ωστόσο, η μελέτη αναφέρει πως υπάρχουν ελλείψεις στο πλαίσιο που περιβάλλει ρυθμιστικά τις υπηρεσίες και το εμπόριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΟΣΑ απευθύνει έκκληση προς την Ελλάδα να διορθώσει τις νομικές ατέλειες, καθώς και τα μη δασμολογικά αναχώματα στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Παράλληλα, προτείνει την ακόμα μεγαλύτερη ευθυγράμμιση της διοίκησης των δημόσιων επιχειρήσεων με τις πρακτικές του ΟΟΣΑ που αποσκοπούν στο να εξασφαλιστούν οι ίδιοι όροι ανταγωνισμού με τον ιδιωτικό τομέα.

«Δεδομένου του σχετικά μεγάλου εύρους των κρατικών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία, η Ελλάδα θα μπορούσε να επωφεληθεί από την περαιτέρω ευθυγράμμιση της διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων με βασικές βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ που αποσκοπούν στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού με τον ιδιωτικό τομέα επιχειρήσεις» αναφέρεται χαρακτηριστικά.