ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ψηφιοποιείται η διαδικασία ναύλωσης πλοίων - Ξεκινά η λειτουργία του e-Ναυλοσύμφωνο

Ψηφιοποιείται η διαδικασία ναύλωσης πλοίων - Ξεκινά η λειτουργία του e-Ναυλοσύμφωνο

̉Μαρίνα που σκάφη ελλιμενισμένα μόνιμα ή προσωρινά (φωτογραφία αρχείου)

EUROKINISSI

Μία ηλεκτρονική εφαρμογή που στόχο έχει την ψηφιοποίηση της διαδικασίας ναύλωσης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής τίθεται σε εφαρμογή. Πρόκειται για το «e-Ναυλοσύμφωνο», ένα ψηφιακό εργαλείο ελέγχου και καταγραφής, σε πραγματικό χρόνο, της δραστηριότητας των πλοίων του «e - Μητρώου Πλοίων».

Ειδικότερα, με Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε από τα υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όχι μόνο ψηφιοποιείται, αλλά και απλουστεύονται οι διαδικασίες που προβλέπονται να διευθετούνται μέσω της εφαρμογής.

Προσφέρεται, κατ' αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα ομαλής μετάβασης από το έντυπο ναυλοσύμφωνο και την υποχρεωτικότητα για φυσική παρουσία στις Αρχές στον, σταδιακά, πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Έτσι, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχοντας θέσει φέτος σε παραγωγική λειτουργία την ηλεκτρονική εφαρμογή «e - CharterPermission» - το πρώτο ψηφιακό εργαλείο που αφορά αμιγώς στη δραστηριοποίηση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής στη χώρα - προχώρησε στην ανάληψη και υλοποίηση της δεύτερης νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Τι προβλέπει η εφαρμογή;

  • Να διαλειτουργεί, κατ' αρχήν, με έξι πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.
  • Αυτοματοποίηση της διαδικασίας υπολογισμού της διάρκειας ναύλωσης, η οποία μέχρι σήμερα υλοποιείται μέσω μιας εξαιρετικά σύνθετης γραφειοκρατικής διαδικασίας.
  • Ψηφιοποίηση - απλούστευση των διαδικασιών υποβολής στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του Υ.ΝΑ.Ν.Π., του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. και της Α.Α.Δ.Ε. των απαιτούμενων στοιχείων (i) του ναυλοσυμφώνου ή (ii) της ιδιοχρησιμοποίησης πλοίου ή (iii) της εκτέλεσης μεμονωμένων κινήσεων πλοίου κενού επιβατών.
  • Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής στις Λιμενικές Αρχές, με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου, των ναυλοσυμφώνων, για τον έλεγχο και τη θεώρησή τους και της γνωστοποίησης, προς έγκριση, των κινήσεων της ιδιοχρησιμοποίησης του πλοίου ή των "empty runs", ανά ταξίδι.
  • Ψηφιοποίηση της κατάστασης των επιβαινόντων και ψηφιακή τήρηση των απαιτούμενων στοιχείων.
  • Επιβεβαίωση, από τις Λιμενικές Αρχές, της λήψης άδειας απόπλου μέσω της εφαρμογής.
  • Εκσυγχρονισμός του προτύπου του έντυπου ναυλοσυμφώνου, το οποίο θα τηρείται μεταβατικά, παράλληλα με το ψηφιακό.

Η εφαρμογή αποτελεί τον «προπομπό» για την σύναψη σύμβασης ολικής ναύλωσης, πλήρως, με ψηφιακό τρόπο.

Η έναρξη ισχύος ταυτίζεται με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής, δεδομένης της εν εξελίξει θερινής περιόδου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ