ΑΝΑΠΤΥΞΗ

«Μοντέλο ΔΕΗ» στις δημόσιες επιχειρήσεις του Υπερταμείου - Ποιες εταιρείες αφορά

«Μοντέλο ΔΕΗ» στις δημόσιες επιχειρήσεις του Υπερταμείου - Ποιες εταιρείες αφορά

O Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης

Υπερταμείο

Πιο ευέλικτος, κατά το πρότυπο της ΔΕΗ, γίνεται ο τρόπος λειτουργίας των θυγατρικών του Υπερταμείου, για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ παράλληλα προβλέπονται οι συγχωνεύσεις δι’ απορροφήσεως ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ στο Υπερταμείο

Συγκεκριμένα, το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει την αναμόρφωση και αναδιοργάνωση του Υπερταμείου και ειδικότερα, την θέσπιση ενός πιο σύγχρονου μοντέλου διακυβέρνησης για το Υπερταμείο.

Παράλληλα, προωθεί τον εκσυγχρονισμό, σύμφωνα με το «μοντέλο ΔΕΗ», του πλαισίου λειτουργίας οχτώ θυγατρικών εταιρειών του, ώστε να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα στις προσλήψεις προσωπικού και την προσέλκυση ικανών στελεχών από την αγορά, καθώς και σε προμήθειες κρίσιμες για τη λειτουργία τους (λ.χ. προμήθεια, συντήρηση και επισκευή αστικών λεωφορείων).

Επιπλέον, προβλέπει την απορρόφηση του Τ.Χ.Σ. και του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. από το Υπερταμείο και την σύσταση Επενδυτικού Ταμείου, το οποίο θα αξιοποιήσει ως αρχικό επενδυτικό κεφάλαιό του το ήμισυ από το αντιστάθμισμα από την επαναπόκτηση της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και της Ε.Υ.Α.Θ. από το Δημόσιο για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδυτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Οι παρεμβάσεις του νομοσχεδίου

Ακολουθώντας το μοντέλο που οδήγησε στην εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, στο σχέδιο νόμου προβλέπονται:

 • Η δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα με απλή διαδικασία, με βάση αποφάσεις του διευθύνοντος συμβούλου της κάθε εταιρείας. Μέχρι σήμερα η διαδικασία που προβλέπεται απαιτεί πολύ χρόνο, είναι εξαιρετικά γραφειοκρατική και αποτρεπτική για όποιον ενδιαφέρεται σοβαρά να διεκδικήσει μια θέση στελέχους σε κάποια από τις θυγατρικές εταιρείες του Υπερταμείου. H διάρκεια της θητείας των στελεχών (γενικών διευθυντών και διευθυντών) αυξάνεται από 3ετής σε 4ετή με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά.
 • Ευελιξία στις αμοιβές των στελεχών των ΕΛΤΑ και των υπολοίπων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, ενώ, στις θυγατρικές εντός Γενικής Κυβέρνησης (δημόσιες συγκοινωνίες και ΓΑΙΑΟΣΕ) οι αμοιβές θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΦΚΑ.
 • Πιο ευέλικτες διαδικασίες προσλήψεων του προσωπικού τους, με περιορισμένο αλλά ουσιαστικό ρόλο του ΑΣΕΠ: έλεγχο νομιμότητας της προκήρυξης εντός 10 ημερών και συμμετοχή μέλους του στην εξέταση ενστάσεων κατά τη διαδικασία προσλήψεων.
 • Πιο ευέλικτες προμήθειες, σύμφωνα πάντα με το ενωσιακό δίκαιο. Ο κανονισμός προμηθειών υποβάλλεται στην ΕΑΔΗΣΥ, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να εκφράσει γνώμη εντός 60 ημερών ως προς τη συμβατότητά του με το ευρωπαϊκό δίκαιο.
 • Τη συγκρότηση ανεξάρτητων πειθαρχικών συμβουλίων χωρίς τη συμμετοχή συνδικαλιστών.

Ποιες εταιρείες αφορά

 • Ελληνικά Ταχυδρομεία (και η 100% θυγατρική τους: ΕΛΤΑ Courier).
 • ΔΕΘ-Helexpo.
 • Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ).
 • Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ).
 • ΓΑΙΑΟΣΕ.
 • Ελληνικές Αλυκές.
 • Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ).
 • Όμιλος ΟΑΣΑ Συγκοινωνίες Αθηνών (ΟΑΣΑ και οι 100% θυγατρικές του: Οδικές Συγκοινωνίες – ΟΣΥ και Σταθερές Συγκοινωνίες – ΣΤΑΣΥ).

Υπενθυμίζεται πως το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και των θυγατρικών της», το οποίο εκσυγχρονίζει τη λειτουργία του Υπερταμείου, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 23 Ιουλίου.

Συγχωνεύσεις δι’ απορροφήσεως ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ στο Υπερταμείο

Η αποστολή τόσο του ΤΑΙΠΕΔ όσο και του ΤΧΣ έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί. Άλλωστε, με βάση τον συστατικό του νόμο, το ΤΧΣ έχει διάρκεια ως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η συγχώνευση ΤΑΙΠΕΔ και Υπερταμείου θα γίνει κατόπιν αποφάσεων γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών που θα ληφθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Έως τότε θα έχει εκδοθεί και Υπουργική Απόφαση για την απορρόφηση του ΤΧΣ από το Υπερταμείο.

Σημειώνεται ότι η συγχώνευση του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπερταμείου δεν επηρεάζει την αυτόνομη λειτουργία της Μονάδας Ωρίμανσης Έργων, η οποία θα εξακολουθεί να λειτουργεί υπό εντεταλμένο σύμβουλο με καθεστώς αυτονομίας, όπως ισχύει σήμερα. Σύμβουλος του Υπερταμείου θα αναλάβει την εσωτερική αναδιοργάνωση δομών και οργάνων μετά τη συγχώνευση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ