Ανδρέας Σιάμισιης (ΕΛΠΕ): Χωρίς επενδύσεις, δεν υπάρχει ανάπτυξη
BUSINESS

Ανδρέας Σιάμισιης (ΕΛΠΕ): Χωρίς επενδύσεις, δεν υπάρχει ανάπτυξη

Ένα από τα σημαντικότερα στελέχη των Ελληνικών Πετρελαίων μιλά στο CNN Greece για τις επενδύσεις αλλά και τον τρόπου που πρέπει να γίνουν σωστά ώστε να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Με πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και διοίκησης επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο κ. Σιάμισιης αναφέρεται σε όλα εκείνα που «μπλοκάρουν» την ανάπτυξη, ενώ εξηγεί το ρόλο που διαδραματίζουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Ένα από τα σημαντικότερα στελέχη των Ελληνικών Πετρελαίων μιλά στο CNN Greece για τις επενδύσεις αλλά και τον τρόπου που πρέπει να γίνουν σωστά ώστε να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Με πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και διοίκησης επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο κ. Σιάμισιης αναφέρεται σε όλα εκείνα που «μπλοκάρουν» την ανάπτυξη, ενώ εξηγεί το ρόλο που διαδραματίζουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες. Οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Αποτελεί έναν δυναμικό Όμιλο με στέρεες βάσεις, που «πρωταγωνιστεί» στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Το εύρος των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει:

- Εφοδιασμός, Διύλιση και Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό

- Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό

- Παραγωγή και Εμπορία Χημικών/Πετροχημικών

- Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων

- Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

- Παραγωγή και Εμπορία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

- Παροχή Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή με θέματα υδρογονανθράκων

- Συμμετοχή στη μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές)