ΧΡΗΜΑ

Αύξηση 125,2% των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο επτάμηνο 2022

Αύξηση 125,2% των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο επτάμηνο 2022
Στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε αξία στα 45,1 εκατ. ευρώ INTIME

Εκτίναξη 125,2% κατέγραψε ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 ανήλθε στα 54,5 εκατ. ευρώ, από 24,2 εκατ. ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε αξία στα 45,1 εκατ. ευρώ, από 16,6 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 οι ακάλυπτες επιταγές είχαν ανέλθει στα 47,9 εκατ. ευρώ, από 60,07 εκατ. ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε αξία στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 στα 9,4 εκατ. ευρώ, από 7,5 εκατ. ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022.

Οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα τέλη Ιουλίου 2022 σε 2.947 τεμάχια, από 1.393 τεμάχια στα τέλη Ιουλίου 2021, από 3.323 τεμάχια στα τέλη Ιουλίου 2020 και 4.819 τεμάχια στα τέλη Ιουλίου 2019.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα τέλη Ιουλίου 2022 σε 5.366 τεμάχια.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ