ΧΡΗΜΑ

Σήμερα οι αιτήσεις για προγράμματα «ψηφιακής και πράσινης» κατάρτισης ανέργων

Σήμερα οι αιτήσεις για προγράμματα «ψηφιακής και πράσινης» κατάρτισης ανέργων
Από σήμερα Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. AP Photo

Συνολικά 76.697 ωφελούμενους – ανέργους περιλαμβάνει το μητρώο που αναρτήθηκε στο vouchers.gov.gr για την πρώτη φάση της νέας δράσης επαγγελματικής κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, από σήμερα Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων, που θα τους εμφανίζεται, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κ.λπ.), καθώς και με τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν δηλώσει.

Το μητρώο περιλαμβάνει, 76.697 ωφελούμενους που πληρούν τα βασικά κριτήρια, όπως ορίζονται στην πρόσκληση και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν με τον αριθμό ΚΑΥΑΣ, δηλαδή τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής, που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Δείτε το μητρώο εδώ:

Προγράμματα Κατάρτισης ανέργων για ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Σημειώνεται πως αρχικά, η επιλογή θα γίνει από λίστα εγκεκριμένων προγραμμάτων των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ και στη συνέχεια θα μπορεί να γίνει επιλογή εγκεκριμένων προγραμμάτων που παρέχονται από αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ..

Τα κριτήρια της κατάρτισης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μπορεί να φτάσει έως και τις 200 ώρες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα τριών μηνών, με διά ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση) τουλάχιστον 35% σύγχρονη και έως 30% ασύγχρονη.

Τέλος, υποχρεωτική είναι η επιτυχημένη συμμετοχή σε εξέταση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για να ολοκληρωθεί η κατάρτιση.

Σημειώνεται πως κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης δικαιούται να λάβει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, που ανέρχεται σε έως 1.000 ευρώ.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Β’ φάση της δράσης, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω του www.gov.gr (κλικ εδώ).

Δείτε το ΦΕΚ του προγράμματος εδώ:

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

ΔΗΜΟΦΙΛΗ