ΧΡΗΜΑ

Ποιοι εργοδότες κερδίζουν έκπτωση 40% στις ασφαλιστικές εισφορές

Ποιοι εργοδότες κερδίζουν έκπτωση 40% στις ασφαλιστικές εισφορές
Το μέτρο αφορά συμβάσεις εργαζομένων τους που έχουν συναφθεί πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου INTIME

Έκπτωση 40% στις ασφαλιστικές εισφορές κάθε μερικώς απασχολούμενου, του οποίου η σύμβαση θα μετατραπεί σε πλήρους απασχόλησης παρέχει η κυβέρνηση, δίνοντας στήριξη στους εργοδότες.

Συγκεκριμένα, από 10 Σεπτεμβρίου 2022 και έως το τέλος του 2023, όσες επιχειρήσεις έχουν ποσοστό εργαζομένων με μερική απασχόληση άνω του 50%, εφόσον μετατρέψουν κάποια σύμβαση σε πλήρους απασχόλησης, τότε απαλλάσσονται για ένα έτος από το 40% των ασφαλιστικών εισφορών για τον εν λόγω εργαζόμενο.

Το μέτρο αφορά συμβάσεις εργαζομένων τους που έχουν συναφθεί πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου και στόχο έχει να «ασπρίσει» ένα σημαντικό μέρος από τη λεγόμενη «μαύρη» εργασία, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι πίσω από τη σημαντική και συνεχή αύξηση της μερικής απασχόλησης κρύβεται πλήρης ανασφάλιστη εργασία, 8, πολλές φορές και 10 ωρών την ημέρα.

Το μέτρο αφορά συμβάσεις εργαζομένων που έχουν συναφθεί πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου και στόχο έχει να «ασπρίσει» ένα σημαντικό μέρος από τη λεγόμενη «μαύρη» εργασία.

Με τη μείωση κατά 40% των ασφαλιστικών εισφορών, η «νομιμοποίηση» του εργαζομένου που εμφανίζεται ως μερικώς απασχολούμενος, αλλά εργάζεται σε συνθήκες πλήρους εργασίας, καθίσταται εξαιρετικά συμφέρουσα. Και αυτό, γιατί ένας εργοδότης, απασχολώντας έναν εργαζόμενο με μερική απασχόληση, πενθήμερο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, για 4 ώρες ημερησίως, καταβάλλει 305,56 ευρώ καθαρά στον εργαζόμενο και πληρώνει 132,12 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Το συνολικό του κόστος δηλαδή είναι 437,68 ευρώ τον μήνα. Εάν η σύμβαση του συγκεκριμένου εργαζομένου μετατραπεί σε πλήρους απασχόλησης, 5νθήμερο, για 8 ώρες ημερησίως, με βασικό μισθό 713 ευρώ, ο εργαζόμενος θα λάβει στην τσέπη 614,11 ευρώ, και ο εργοδότης θα καταβάλει 154,69 ευρώ, λόγω της έκπτωσης κατά 40%. Ετσι, το συνολικό του κόστος θα είναι 768,8 ευρώ αντί 871,93 χωρίς την έκπτωση.

Στο τελικό ποσό όμως θα πρέπει να υπολογιστεί και η ωφέλεια από την έκπτωση δαπάνης μισθοδοσίας από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης (συντελεστής 22%), της τάξης των 95,53 ευρώ τον μήνα, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε 673,27, ήτοι τελικό όφελος 198,66 ευρώ τον μήνα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ