ΧΡΗΜΑ

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει με το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει με το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων
Μέχρι τα μέσα του 2024 αναμένεται να ολοκληρωθεί το νέο πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων INTIME

Μέχρι τα μέσα του 2024 αναμένεται να ολοκληρωθεί το νέο πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το οποίο αναμένεται να φέρει τα πάνω κάτω στην επικοινωνία της εφορίας με τους πολίτες.

Ο σχεδιασμός του νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων αποβλέπει στην εξασφάλιση δυναμικού και εύκολου τρόπου επέκτασης, κάτι που δεν προσφέρει το τρέχον σύστημα που δεν μπορεί να επεκταθεί και να ενσωματώσει άμεσα και με βέλτιστο τρόπο τις οποιεσδήποτε διοικητικές αλλαγές που διαφοροποιούν τη διαδικασία, τις δομές και τους εμπλεκόμενους στην εξυπηρέτηση.

Με το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων θα δημιουργηθεί κεντρική διαχείριση των συναντήσεων των πολιτών με τις φορολογικές υπηρεσίες, θα υπάρξει αποσυμφόρηση των υπηρεσιών και κυρίως έλεγχος των αλληλεπιδράσεων με τους φορολογουμένους.

Στην ίδια βάση, θα υπάρξει βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και ευκολία στη χρήση των εφαρμογών που απευθύνονται προς αυτούς μέσα από τη χρήση επιπρόσθετων σύγχρονων καινοτόμων ψηφιακών καναλιών (web, social, chatbot, agent chat), καθώς και λιγότερη δουλειά για το τηλεφωνικό κέντρο της ΑΑΔΕ.

Αυτό διότι με το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων θα παρέχεται η δυνατότητα μαζικών εξερχόμενων επικοινωνιών, μέσα από τη δημιουργία ενός νέου ενιαίου υποσυστήματος επικοινωνιών με πολλαπλές δυνατότητες. Ομοίως, θα προάγεται η παραγωγή ολοκληρωμένων αναφορών και συμπερασμάτων υποβοηθώντας στη λήψη αποφάσεων και στην εύρεση των κατάλληλων τύπων αιτημάτων για την δημιουργία ηλεκτρονικών μηχανισμών άμεση απόκρισης αιτημάτων χωρίς την ανθρώπινη μεσολάβηση.

Η υλοποίηση του έργου της επέκτασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις αφενός μεν στο επιχειρησιακό φάσμα της ΑΑΔΕ, αφετέρου στο πεδίο του περιβάλλοντος, της εργασίας, της κοινωνικής συνοχής, στο ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αποτροπή της τεχνολογικής ανεργίας.

Με την επέκταση του έργου θα δημιουργηθούν καινούργιες θέσεις εργασίας, όπως παραδείγματι στην υποστήριξη των φορολογουμένων με βιντεοκλήσεις, όπου θα απαιτηθεί να δημιουργηθούν νέες θέσεις εξυπηρέτησης.

Με την υλοποίηση του έργου της επέκτασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, γίνεται ένα σημαντικό βήμα στην πράσινη μετάβαση, δοθέντος ότι κινούμενοι περαιτέρω στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρησιακών λειτουργιών της ΑΑΔΕ, απομακρυνόμαστε σημαντικά από το παλαιότερο πλαίσιο λειτουργίας που είχε ως βάση τις έγχαρτες επικοινωνίες και την φυσική παρουσία των φορολογουμένων για την εξυπηρέτησή τους.

Σημαντικά επίσης τα ωφελήματα από τις παράπλευρες και επάλληλες οικονομίες που θα αναπτυχθούν με την υλοποίηση του έργου της επέκτασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων αφού θα λάβουν χώρα επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ