ΧΡΗΜΑ

MyDATA: Προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ - Στόχος η ταχύτερη επιστροφή φόρων

MyDATA: Προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ - Στόχος η ταχύτερη επιστροφή φόρων
Στόχος της νέας λειτουργίας είναι να επιτευχθεί η ταχύτερη επιστροφή φόρων, καθώς εκτιμάται πως θα διευκολύνει τους φορολογούμενους και τους λογιστές INTIME

Σε εφαρμογή βρίσκεται από σήμερα η προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που διαβιβάζουν τα στοιχεία για τα έσοδα και τα έξοδα τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Στόχος της νέας λειτουργίας είναι να επιτευχθεί η ταχύτερη επιστροφή φόρων, καθώς εκτιμάται πως θα διευκολύνει τους φορολογούμενους και τους λογιστές.

Πιο αναλυτικά, όπως ορίζει η σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, για τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από σήμερα 5 Δεκεμβρίου και αφορούν φορολογικές περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2022 και έπειτα, η ΑΑΔΕ θα προσυμπληρώνει τις εκροές και εισροές και τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Ειδικά, ως προς τις εισροές ΦΠΑ, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, εφόσον δεν έχει προηγηθεί χαρακτηρισμός των σχετικών δαπανών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, όλες οι δαπάνες προσυμπληρώνονται στον κωδικό 361 (αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας).

Στη προσυμπλήρωση των στοιχείων για τις δαπάνες δεν περιλαμβάνονται παραστατικά που έχουν εκδοθεί από επιχείρηση με δραστηριότητα (ΚΑΔ) για την οποία σύμφωνα με τον νόμο δεν παρέχεται έκπτωση του ΦΠΑ (π.χ. δαπάνες στέγασης, τροφής, ποτών, φιλοξενίας, ψυχαγωγίας, μετακίνησης κ.λπ.).

Τέλος, η προσυμπλήρωση αφορά τόσο τις αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις περιόδου Νοεμβρίου 2022 κι εφεξής, όσο και τις αρχικές εκπρόθεσμες και τροποποιητικές δηλώσεις προηγούμενων μηνών έτους 2022.

Τι ισχύει με τις αυτόματες επιστροφές φόρων

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA, σε συνδυασμό με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, οι φορολογικές αρχές θα επισπεύδουν -και σε κάποιες περιπτώσεις θα εκμηδενίζουν- τον χρόνο που απαιτείται για την επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις.

Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα σύσσωμου του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς, χρειάζονταν εβδομάδες, ενδεχομένως και μήνες μέχρι να επιστραφεί ο ΦΠΑ στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να προκαλούνται μείζονα προβλήματα ρευστότητας σε εταιρείες που είτε αναγκάζονταν να στραφούν σε βραχυπρόθεσμο (και ακριβό) τραπεζικό δανεισμό, είτε καθυστερούσαν και οι ίδιες τις πληρωμές τους σε συνεργάτες και προμηθευτές.

Πλέον όμως, το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει τεχνολογικά τη δυνατότητα της επίσπευσης των επιστροφών ΦΠΑ σε επιχειρήσεις αλλά και σε επαγγελματίες, καθόσον, μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA θα μπορεί να επιβεβαιωθεί άμεσα το σύννομο των συναλλαγών που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, θα δίνεται η δυνατότητα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές να γνωρίζουν εκ των προτέρων (πριν δηλαδή την παρέλευση του μήνα ή του τριμήνου υποβολής των δηλώσεων) ποιες συναλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί, το ύψος τους και τους συναλλασσόμενους.

Ανοίγεται έτσι ο δρόμος για την πλήρη αυτοματοποίηση των επιστροφών ΦΠΑ, καλύπτοντας πλήρως το πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων, που ζητούν μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και του χρόνου που απαιτείται έως ότου λάβουν στους λογαριασμούς τους τα χρήματα των εν λόγω επιστροφών.

Παράλληλα, θα μειώνεται κατακόρυφα ο χρόνος πραγματοποίησης των σχετικών ελέγχων, αλλά και ο αριθμός των περιπτώσεων που κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο, καθώς η επιβεβαίωση των συναλλαγών θα γίνεται ηλεκτρονικά και άμεσα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ