ΧΡΗΜΑ

Αυξήθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές στο 11μηνο 2022

Αυξήθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές στο 11μηνο 2022

Αύξηση σημείωσε σε ετήσια βάση η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022. Ανήλθε στα 79 εκατ. ευρώ, από 70,3 εκατ. ευρώ στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021 και 115,9 εκατ. ευρώ στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα 64,3 εκατ. ευρώ. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021 οι ακάλυπτες επιταγές είχαν ανέλθει στα 55,2 εκατ. ευρώ, από 91,2 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020, 99,2 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 και 106,4 εκατ. ευρώ στο 11μηνο 2018.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας» οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο 11μηνο 2022 ανήλθαν συνολικά σε 4.400 τεμάχια, από 3.898 τεμάχια στο 11μηνο 2021, από 6.908 τεμάχια στο 11μηνο 2020 και 7.582 τεμάχια στο 11μηνο 2019.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022 στα 14,6 εκατ. ευρώ.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές είχαν ανέλθει στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021 στα 15,1 εκατ. ευρώ, από 24,6 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 και 31,7 εκατ. ευρώ στο 11μηνο 2019.

Συνολικά οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίσθηκαν στο 11μηνο 2022 ανήλθαν σε 8.108, από 9.504 απλήρωτες συναλλαγματικές στο 11μηνο 2021, από 17.159 στο 11μηνο 2020,15.964 στο 11μηνο 2019 και 19.269 στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ