ΧΡΗΜΑ

ΕΡΓΑΝΗ: Άνοιξε για τις διορθώσεις IBAN στο Πρώτο Ένσημο και το Ανοιχτό Πρόγραμμα

ΕΡΓΑΝΗ: Άνοιξε για τις διορθώσεις IBAN στο Πρώτο Ένσημο και το Ανοιχτό Πρόγραμμα
Η διόρθωση του ΙΒΑΝ είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή της επιδότησης προς τους δικαιούχους Pixabay

Διαθέσιμο θα είναι το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την περίοδο 25 - 31 Ιανουαρίου 2023 για τη διόρθωση του τραπεζικού λογαριασμού επιχειρήσεων και ωφελούμενων, που έχουν ενταχθεί στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 150.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας ή στο ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ.

Η διόρθωση του ΙΒΑΝ είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή της επιδότησης προς τους δικαιούχους από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι διορθώσεις που επιτρέπονται:

  • Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να διορθώσουν το πιστωτικό ίδρυμα και τον τραπεζικό τους λογαριασμό (ΙΒΑΝ), υποβάλουν ορθή επανάληψη της σχετικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
  • Οι ωφελούμενοι νέοι που επιθυμούν να διορθώσουν το πιστωτικό ίδρυμα και τον τραπεζικό τους λογαριασμό (ΙΒΑΝ), υποβάλουν ορθή επανάληψη της σχετικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής για την ένταξή τους στο πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ.

Διευκρινίζεται ότι οι ορθές επαναλήψεις των ΙΒΑΝ από τους δικαιούχους στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων αφορούν επιδοτήσεις που θα καταβληθούν στους δικαιούχους και σε κάθε περίπτωση δεν αφορούν σε επιδοτήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί στους αρχικά δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επιπλέον, επειδή έχει παρατηρηθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ότι ένας αριθμός ωφελούμενων που έχουν ενταχθεί στο ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ ή στον συνδυασμό του ΠΡΩΤΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ με το Πρόγραμμα 150.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, δεν έχει υποβάλει την απαιτούμενη ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ένταξής τους, θα πρέπει εγκαίρως να την υποβάλλουν, προκειμένου να καταστεί δυνατή και σε αυτούς η καταβολή της προβλεπόμενης επιδότησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία (κλικ εδώ) και η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ